В новините
 
25.07.2007 15:18   Новината е видяна 2968 пъти
“Български държавни железници” ЕАД обявяват търг с явно наддаване за продажба на “Сграда – бивш жп стол на гара Вакарел”
 На основание чл.15, ал. 1 от “Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала”, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г. и протокол № ПД-89/30.03.2007 г. на министъра на транспорта, “Български държавни железници” ЕАД откриват търг за продажба на недвижим имот “Сграда – бивш жп стол на гара Вакарел”, собственост на "Български държавни железници” ЕАД – ПТП-София, при следните условия:
1. Обект на продажба е: недвижим имот “Сграда – бивш жп стол на гара Вакарел” – с масивна конструкция, със застроена площ 216 кв.м., с издаден Констативен нотариален акт № 173, том ІV, рег. № 4316, дело № 614 от 30.11.2006 г., с планоснимачен № 409 и местонахождение между улица с опорни точки 27-а – 75 и железопътни коловози.
Начална тръжна цена – 28 300,00 /двадесет и осем хиляди и триста/ лв. без ДДС и стъпка за наддаване 500 /петстотин/ лв.;
3. Продажбата ще се осъществи чрез търг с явно наддаване;
4. Заплащането на цената на недвижимия имот, достигната на търга, без върху нея да се дължи ДДС, да се извърши в 14-дневен срок след сключването на предварителния договор за продажба, като сумата се внася по сметка на “БДЖ” ЕАД: ОББ - клон “Света София”, IBAN: BG36 UBBS 8002 1040 0141 13, BIC: UBBSBGSF;
5. Търгът ще се проведе на 24.08.2007 г. от 11:00 ч. в сградата на “Български държавни железници” ЕАД в гр. София – ул. “Иван Вазов” № 3;
Регистрацията на участниците ще се извършва от тръжната комисия в обявения ден и час за откриване на търга.
6. Тръжната документация ще се продава в срок до 16:00 ч. на 23.08.2007 г. в гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3 ет. 1 – Деловодство, срещу заплатена такса от 200,00 /двеста/ лв. без ДДС в касата на “Български държавни железници” ЕАД – Централно управление;
7. Депозитът за участие в търга в размер на 14 000,00 /четиринадесет хиляди/ лева трябва да бъде внесен от участниците и постъпил по сметката на “Български държавни железници” ЕАД - Централно управление до 16:00 ч. на 23.08.2007 г., в ОББ - клон “Света София”, IBAN: BG36 UBBS 8002 1040 0141 13, BIC: UBBSBGSF, който след приключване на търга, за спечелилия участник автоматично се трансформира в част от данъчната основа;
8. Оглед на обекта може да се извърши срещу закупени тръжни документи в присъствието на представител на “Български държавни железници” ЕАД – ПТП-София до 16:00 ч. на 23.08.2007 г., при спазване изискванията за безопасност.
9. Заявленията за участие се подават до 16:00 ч. на 23.08.2007 г. в деловодството на дружеството – гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3, ет. 1.
10. В случай на непроведен търг, повторното му провеждане ще се извърши на 31.08.2007 г. от 11:00 ч. в сградата на “Български държавни железници” ЕАД – Централно управление, адрес: гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3, при което:
- тръжната документация ще се продава и получава при условията на т. 6 от настоящата обява, в срок до 16:00 ч. на 30.08.2007 г.;
- депозитът за участие в търга в размер на 14 000,00 /четиринадесет хиляди/ лв. трябва да бъде внесен от участниците и постъпил по сметката на “Български държавни железници” ЕАД – Централно управление до 16:00 ч. на 30.08.2007 г. в ОББ - клон "Света София", IBAN: BG36 UBBS 8002 1040 0141 13, BIC: UBBSBGSF;
- оглед на обекта ще се прави при условията на т. 9 от настоящата обява, до 16:00 ч. на 30.08.2007 г.;
- заявленията за участие се подават до 16:00 ч. на 30.08.2007 г. в деловодството на дружеството – гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3, ет. 1.
- регистрацията на участниците ще се извършва от тръжната комисия в обявения ден и час за откриване на търга.


За допълнителна информация тел. (02) 932 44 22 – г-жа Роза Маринова.
Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |