В новините
 
30.07.2007 13:23   Новината е видяна 4318 пъти
Манев сезира прокуратурата за общинска сделка
Стойновски: Ще си търся правата в съда заради клеветите му
Общинският съветник Георги Манев заяви в петък по време на заседание на Общинския съвет, че ще сезира прокуратурата заради сделката със сградата на бившия хлебозавод на улица “Христо Ботев”.
Според него обектът се стопанисва, като не е платен на общината, изтеглен е кредит и е ипотекиран от фирма”Онтайм”, която взе сградата, след като спечелилата търга “Симекс” се е отказала от бившия Хлебозавод.
Фирма „ Онтайм“ е ощетила бюджета на община Бургас, като се е настанила в сградата на фирма „ Хляб и хлебни изделия“ на ул. „ Хр. Ботев“ № 13, без да бъде заплатена напълно цената на сградата.
Сградата е била ипотекирана от „Онтайм“ два пъти, и то преди да бъде напълно изплатена. Десет дни след сключването на сделката за продажба на имота – 12.10.2006 г. имотът е бил ипотекиран за пръв път за сумата от 250 000 евро . Имотът е ипотекиран повторно тази година на 03.04.2007г. за сумата от 3 650 000 евро , като тази стойност е близо четири пъти по-висока от стойността на придобиването. Имотът е натоварен с голямо задължение и при евентуално принудително изпълнение и събиране по съдебен ред на сумите, дължими на общинската фирма, ще се окаже, че няма да има какво да се вземе, понеже банката като ипотекарен кредитор се ползва с предимство при принудително изпълнение и ще събере дължимата й сума преди община Бургас, твърди Манев.
Цената на имота е 2 072 940 лева.
Нотариалният акт е издаден от нотариус Милена Илчева, без фирмата да е изплатила цялата сума по сделката. В официалния документ е заложено, че плащането на сумата ще стане в тридневен срок от вписването на нотариалния акт в Службата по вписванията в Бургас. /Актът е вписан на 11.08.2006 г. с рег. № 11036/. След като има такова вписване съобразно договореното сумата по сделката е трябвало да бъде платена в рамките на три дни.
Към 25.08.2006 г. преведената сума е в размер на 744 528 лв. , което представлява приблизително 1/3 от продажната цена. Ръководството на „ Хляб и хлебни изделия“ ЕООД работи за отпадане на възбраната, което е пречка за влизане във владение от страна на купувача. В края на м. септември -27.09.2006 г. възбраната е снета и няма пречка купувачът да влезе във владение на имота, стига да изпълни задължението си за плащане на продажната цена.
С писмо от 09.10.2006 г. хлебозаводът уведомява „ ОНТАЙМ ДИСТРИБЮШЪН ЕНД ЛОДЖИСТИКС“-ЕООД за настъпилата промяна около имота, като ги уведомява, че няма пречка за влизане във владение след плащане на останалата сума от сделката , а именно 1 400 000 лв.
От този момент купувачът извършва ежемесечни частични плащания,
„ Хляб и хлебни изделия“ регулярно му напомня, след което той отговаря , че не се отказва от сделката и поетия ангажимент, но такива му са възможностите за плащане без подсигурен банков кредит.
Последното писмо на „ ХХИ“ ЕООД , с изх. № 322/18.07.2007 г. уведомява „ ОНТАЙМ ДИСТРИБЮШЪН ЕНД ЛОДЖИСТИКС“-ЕООД да изплати останалата сума - 540 000 лв., като същевременно го уведомява , че изчислените лихви за забавеното плащане към 18.07.2007 г. възлизат на 1331 779.64 лв. Последното писмо става повод за среща между управителите на двете фирми, на която се подписва протокол, с който „ ОНТАЙМ ДИСТРИБЮШЪН ЕНД ЛОДЖИСТИКС“-ЕООД се ангажира писмено в срок до 10.08.2007 г. да изплати изцяло остатъка от задължението си от 540 000 лв. и дължимите лихви.
До момента фирма „ ОНТАЙМ ДИСТРИБЮШЪН ЕНД ЛОДЖИСТИКС“-ЕООД е заплатила само 75 % от тръжната цена.
При всички тези обстоятелства общинската фирма „ Хляб и хлебни изделия “ би следвало не да следва да пише покани за доброволно изплащане на остатъка от дължимите суми, а да пристъпи към принудително изпълнение за събиране на сумата, като се снабди с изпълнителен лист на база Нотариален акт, който е несъдебно изпълнително основание.
В писмо до председателя на Общинския съвет Лена Бахчеванова и копие до управителя на фирмата Пенка Филева собственикът на „Онтайм“ Ваклин Стойновски опровергава твърденията на Манев, като заявява, че ще търси правата си в съда „ по повод клеветническите му твърдения“ .
Между "Хляб и хлебни изделия" ЕООД и "Онтайм" няма възникнало напрежение. Съществуващата ситуация представлява един обикновен търговско-правен казус, по който тече диалог с писмена кореспонденция. Срокът за финализиране забавата и крайното изплащане по сделката е определен за 10.08.2007 г. и още не е настъпил, казва в писмото до Общинския съвет Ваклин Стойновски.
Лихвите за забава са десетократно по-малки от цитираните в тенденциозното писмо на общинския съветник: не са дължими милиони, а 130 000 лв. За това има изготвена финансово-счетоводна справка и двете страни са го документирали.
Общинският съветник "забравя" да подчертае факта, че за да подпомогне изплащането на заплатите в предприятието "Хляб и хлебни изделия", "Онтайм" е превела почти 800 000 лв., преди да отпадне запорът върху имота, наложен първоначално вследствие на съдебни спорове и дела между "Хляб и хлебни изделия" ЕООД и друга фирма. Не е ли нормално тогава, че след като "Онтайм" е платила почти един милион лева по-рано с цел подпомагане на общинското предприятие, то фирмата да забави плащането на последните 540,000 лв. след уведомяване на продавача и за което е готова да заплати дължимата лихва върху забавата, преведени още 40, 000 лв., а на 26.07.2007г. още 10,000 лв. В момента оставащото задължение е намалено на 490, 000 лв.
Според Стойновски са неверни твърденията относно ипотекирането на обекта.
Всички разпоредителни действия с обекта /част от сграда и идеална част от парцел/ след неговото закупуване от "Онтайм", не водят до утежняване на собствеността на обекта спрямо "Хляб и хлебни изделия“ ЕООД. "Хляб и хлебни изделия" ЕООД е първо по право и не е възможно то да бъде ощетено от настъпили ипотеки и препродажби. Евентуалното неизплащане на дължими суми към общинското предприятие би могло да доведе до разваляне на сделката с "Онтайм" и евентуална загуба за "Онтайм", банки и частни фрми в последвалите сделки, но не и за "Хляб и хлебни изделия" ЕООД. Фирма "Онтайм" е собственик на обекта по нотариален акт и има право да се разпорежда с него: да го ипотекира, продава, ремонтира. Тя има и задължение да заплати цялата цена по сделката, което изпълнява в момента, и ще си изпълни ангажимента докрай. Сроковете за плащане и произтичащите от това задължения, лихви и спорове са обект на търговски взаимоотношения, регламентирани от българското законодателство в частно-правната му част.
Общинският съветник в писмото си съзнателно "изпуска" информацията, че за "четворно по-висока от стойността на придобиване сума" не е ипотекиран само обектът, повод на дискусията, а са ипотекирани общо четири различни обекта, като трябва да се има предвид, че само единият от тях е с площ 11,210 кв.м в квартал Драгалевци в София. Неговата стойност е 10, 000,000 /десет милиона/ евро, т.е. Три пъти повече от цялата стойностна ипотека.Сградата на стария хлебозавод на ул. "Христо Ботев“ е един обект, ойто явно ще бъде много интересен за обсъждане и ще привлича вниманието през следващите месеци. Ето я пълната информация за обекта и не е редно да се спекулира повече с нея:
Сградата и парцелът от 1,433 м2 на стария хлебозавод не е един обект, а цели шест самостоятелни юридически обекта: Магазин на партера 84 кв.м + част от партерния етаж 452.20 кв. м + първи етаж на сградата 604 кв.м + втори етаж на сградата 604 кв.м + мазе+ идеални части от парцела. "Хляб и хлебни изделия" ЕООД го продава на "Онтайм". "Онтайм" го препродава на "Билдинс Къмпани" ЕООД, компанията, която ще реализира проекта. Последен трети етаж на сградата 604 кв.м + няма мазе+ идеални части от парцела. Собственост на община Бургас. Към момента тече процедура за приватизация.
Кафе на партера 60 кв.м + няма мазе + идеални части от парцела. Собственост на община Бургас. Към момента тече процедула за приватизация.
Заведение за бързо хранене /ресторант "Балкан"/ на партера 66.40 кв.м+мазе+идеални части от парцела. Собственост на частна фирма. Продадена на "Онтайм". Онтайм го препродава на "Билдингс къмпани" ЕООД.
Пристройка - Цех за закуски 102 кв.м +няма мазе+ идеални части от парцела. Собственост на физическо лице. Продадена на "Билдингс къмпани" ЕООД.
6. Електромеханична работилница - отделна постройка върху парцела. Без идеални части от парцела! Собственост на "Кондор Травел" ООД-Несебър.
Предстои да бъдат приватизирани 2 от 6-те обекта - точки 2 и 3 от списъка.
Информацията за това, че "Онтайм" има остатъчно задължение от 25%= 540, 000
/вече са 490, 000 лв./ никога не е била укривана, напротив, даже аз лично говорих за това в предаването "На фокус" по тв "Канал 0" на 20.07.2007 г. и пред медиите на 23.07.2007г.
Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |