В новините
 
01.08.2007 07:44   Новината е видяна 4600 пъти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172 ОТ 23 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г. (ОБН., ДВ, БР. 64 ОТ 1998 Г.)
В сила от 31.07.2007 г.
Обн. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

§ 1. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 6:

"§ 6. При определянето на цените на земите по чл. 27, ал. 6 ЗСПЗЗ и на земите, незаети със сгради и съоръжения, или на прилежащи площи към тях, но негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване, разположени в обектите на организациите по § 12 от преходните и заключителните разпоредби от ЗСПЗЗ, намиращи се извън урбанизирани територии (населени места и селищни образувания), коефициентът за местоположение по чл. 7, ал. 2, т. 2 се образува, както следва:

1. По преписките, постъпили в Министерството на земеделието и горите след 1 януари 2007 г. до влизането в сила на това постановление, които са придружени с извършени преди 1 януари 2007 г. оценки, към константата 0,5 се прибавя коефициентът по чл. 6, ал. 1, т. 3 - таблица № 4, колонка "селскостопански" за неблагоприятно разположение от приложение № 2 към Закона за местните данъци и такси, в размера, определен преди изменението му, обнародвано в "Държавен вестник" - бр. 105 от 2006 г.

2. По преписките, постъпили за първи път в Министерството на земеделието и горите след 1 януари 2007 г., които са придружени с извършени след тази дата оценки, към константата 0,5 се прибавя коефициентът по чл. 6, ал. 1, т. 3 - таблица № 4, колонка "селскостопански" за неблагоприятно разположение от приложение № 2 към Закона за местните данъци и такси, в размера, определен след изменението му, обнародвано в "Държавен вестник" - бр. 105 от 2006 г."

 

Заключителни разпоредби

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |