В новините
 
05.08.2007 05:59   Новината е видяна 4939 пъти
безобразия: ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177 ОТ 25 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2007 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ОТ "ХЮЛЕТ-ПАКАРД ГЛОУБЪЛ ДЕЛИВЪРИ БЪЛГАРИЯ СЕНТЪР" - ЕООД, НА СЛУЖИТЕЛИ НА "ХЮЛЕТ-ПАКАРД ГЛОУБЪЛ ДЕЛИВЪРИ БЪЛГА
В сила от 03.08.2007 г.
Обн. ДВ. бр.63 от 3 Август 2007г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Министърът на финансите да предостави от централния бюджет за 2007 г. средства в размер до 1 950 000 лв. чрез бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката на Българската агенция за инвестиции за изпълнение на договора, сключен между Република България и "Хюлет-Пакард Глоубъл Деливъри България Сентър" - ЕООД, за предоставяне на финансови средства за обучение от "Хюлет-Пакард Глоубъл Деливъри България Сентър" - ЕООД, на служители на "Хюлет-Пакард Глоубъл Деливъри България Сентър" - ЕООД, "Ажилон Консултинг България" - ЕООД, и "Сайтел България" - ЕООД, за изграждането на Глоубъл Деливъри България Сентър в София.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят от резерва за непредвидени и неотложни разходи, предвиден за структурни реформи, по чл. 1, ал. 2, т. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г.
Чл. 3. Средствата по чл. 1 следва да покриват разходи, които напълно отговарят на условията, предвидени в Регламент (ЕО) № 68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г. за прилагане на чл. 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на помощта за обучение (OB, L 10, от 13 януари 2001 г.), изменен с Регламент (ЕО) № 363/2004 на Комисията от 25 февруари 2004 г. (OB, L 63, от 28 февруари 2004 г.), Регламент № 1040/2006 на Комисията от 7 юли 2006 г. (ОВ, L 187, от 8 юли 2006 г.) и Регламент № 1976/2006 на Комисията от 20 декември 2006 г. (ОВ, L 368, от 23 декември 2006 г.).
Чл. 4. Министърът на финансите по предложение на министъра на икономиката и енергетиката да извърши налагащите се промени по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2007 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет.
Чл. 5. Министърът на финансите на основание чл. 7, т. 1 от Регламент (ЕО) № 68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г. за прилагане на чл. 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на помощта за обучение (OB, L 10, от 13 януари 2001 г.), изменен с Регламент (ЕО) № 363/2004 на Комисията от 25 февруари 2004 г. (OB, L 63, от 28 февруари 2004 г.), Регламент № 1040/2006 на Комисията от 7 юли 2006 г. (ОВ, L 187, от 8 юли 2006 г.) и Регламент № 1976/2006 на Комисията от 20 декември 2006 г.(ОВ, L 368, от 23 декември 2006 г.), да изпрати на Комисията обобщена информация за помощта по чл. 1 с оглед публикуването й в "Официален вестник" на Европейския съюз.
Заключителни разпоредби
 
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 11, ал. 3 от Закона за устройството на държавния бюджет и § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г.

 

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на икономиката и енергетиката и на министъра на финансите при спазване на реда по чл. 9 от Закона за държавните помощи.

 

§ 3. Възлага на изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции контрола по изпълнението на договора по чл. 1, сключен между Република България и "Хюлет-Пакард Глоубъл Деливъри България Сентър" - ЕООД.

 

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |