В новините
 
19.10.2007 05:36   Новината е видяна 3026 пъти
Супер Бургас не е рекламен трик

Влизаме в Общинския съвет, за да предложим решения за всички, а не за отделни  жители на общината 
Г-н Маринов, една седмица преди края на предизборната кампания вече сте направили повече от 50 срещи как оценявате предизборната кампания на кандидат-съветниците от БСП?
-Прави ми впечатление, че срещите с хората минават в две посоки – първо, те се вълнуват от инфраструктурата на мястото, където живеят. Хората нямат поглед върху глобалния проблем на общината, но имат много ясна представа какво точно им трябва, за да си решат проблеми, свързани с ежедневието. Втората част от въпросите са свързани с липсата на адекватни доходи, които да съответстват на темпа на инфлация. Предвидили сме решаването на тези два въпроса в стратегическо отношение, а не кърпене на всеки проблем. По отношение на глобалното решаване на въпроси, свързани с преминаването на транзитния поток на автомобили, сме заложили в проекта разделянето на зони в града, като ще бъдат обособени зони за административни услуги, промишлени зони и други за живеене, както и зелени зони, което ще даде отражение за решаване на микропроблемите. Това е нашата компетентност, ние затова влизаме в Общинския съвет, за да предложим решения, които касаят всички, а не само конкретни въпроси, поставени от избиратели, с които сме се срещнали.
- Вече имате наблюдения от тези срещи, граждански активни ли са хората?
- Всеки е активен съобразно мястото в обществото, което заема, и възможностите, които има, да се изяви. Има хора, които се изявяват на събранията, които правим, на предизборни срещи, има други, които се проявяват по друг начин, например провеждат стачки. Има други, които показват обществената си ангажираност чрез професионализма си и съчетават професионалната си изява чрез обществено отношение към проблемите. Има и друга категория хора, които може би влияят по други начини в семейство, професионални кръгове и нямат време да отделят от него за конкретни изяви, но по принцип по-голяма част от хората имат отношение към обществените проблеми. Въпросът е да намерим начин, по който да изявяват това отношение в политическото пространство, каквито са местните избори.
- Как оценяте тази предизборна кампания и конкретно кампанията на БСП ?
- Тя постепенно набра скорост и завоюва нови пространства, не е ударна кампания, не е рекламна, а кампания, насочена към убеждение, към привличане на общественото доверие към програмата на БСП, която е твърде амбициозна, за да може да се използва като рекламен трик, трябва да бъде осъзната от всички, да има т.нар. Обществен сговор, за да бъде изпълнена.
- През тази седмица представихте програмата за управление на съветниците от БСП за следващия мандат, която има свое мото и конкретен проект “Супер Бургас”, голяма част от избирателите си мислят, че става въпрос само за инфраструктура, какви са идеите на БСП-кандидатите за общински съветници в областта на здравеопазване и образование?
- Основното качество на нашата програма е, че тя е интегрирана и затова заглавието е наречено “Супер Бургас - модерен и преуспяващ”, защото всичките тези направления, в които сме вкарали инфраструктура, здравеопазване и образование, ги разглеждаме в интегритет. Те са насочени към хората, които живеят в общината и касаят едни и същи аспекти на живот. Изпълнението на тези ангажименти е въпрос на инвестиции. Трябва да намерим пари, за да го направим, наясно сме от къде можем да ги вземем - те ще дойдат основно от три направления - от обществените фондове на Евросъюза, от бюджета на общината и от частния бизнес. Ако тези три източника ги интегрираме помежду си, цифрите показват, че проблемите могат да бъдат решени и съответно могат да се намерят пари за болниците, за компенсиране на разходите на населението за услуги, т.е. задържане на цените на ниско ниво, или превръщането на услугите в безплатни.
Не бива да поставяме населението пред невъзможността да ползва здравни, образователни и социални услуги за това, че не може да си плати.
- Коя е концепцията, която ще направи Бургас по-добро място за живеене?
- Първо, мисленето на хората трябва да се освободи. Не трябва да се противопоставя провинциалното на глобалното, мисленето трябва да е друго по отношение на решаване на проблемите. Първо да вярваме в себе си, че можем да ги решим. Решаването на всеки един проблем зависи от човека, в който се отразява проблемът и не бива да чакаме някой друг да дойде, трябва сами да го направим. Оттук нататък е въпрос на осъзнаване какви са начините затова и реализирането им.
- Много хора са скептични по отношение на реализацията на проекта “Супер Бургас” и казват, че той е рекламен трик, свързан с Вашата бъдеща политическа кариера?
- Разбирам ги, тъй като сигурно чувстват някакви политически аспекти на проблема и се опитват да го омаловажат. Проектът “Супер Бургас” не може да бъде рекламен трик, тъй като ако някой иска да разбере за какво става дума, трябва да отдели от времето си, за да го проучи, ако го направи, ще разбере, че той е напълно реален и възможен за изпълнение. Това не е един бизнесплан, който ако бъде изпълнен, някой ще спечели от него и никой няма да разбере, това е един план за развитие, какъвто правят абсолютно всички цивилизовани градове и места за живеене. Ние не можем да правим изключение от тях, навремето са изработвани такива проекти в Бургас. Градът в момента е резултат на подобни проекти, които са правени навремето. В момента не можем да поставяме Бургас в положение на изоставащ град. Той вече е източната граница на ЕС, една от столиците на Черноморската икономическа зона е, вход на коридор №8 и индустриален център на България, трябва да се отчете, че е туристическа дистинация за почти цяла Югоизточна България и един пътен възел, в който живеят 300 000 бургазлии. Нашата програма има предвид точно тези факти и предложението към обществото е да създадем инфраструктура, която да е от полза за всички нас, като балансираме интересите, а не даваме приоритет на едни спрямо други.
- На какъв етап е този проект, защото по предварителна информация през ноември трябва да се обяви международен конкурс за проектиране?
- Това е само за зоната за обществен достъп, която е част от програмата, за нея ще бъде обявен конкурс до края на годината за изработване на идеен архитектурен проект. В този проект е привлечена както общината, така и Министерството на транспорта, което има много сериозно участие и се явява гарант, докато общината е основният бенефициент на услугата. Не само проектът за разширение на пристанището и програмата на БСП са ангажимент за четирите години в Общинския съвет, те са преоритет за следващите мандати, защото ще положим основите на нещо, което ще се изпълнява и от хора след нас. Не е задължително да сме навсякъде и във всичко ние, но ако сме дали правилната посока, съм сигурен, че всеки би се съобразил с нея, ако сме сбъркали, ще бъде коригирана.
- Конкретно обаче как ще се справите с дупките по улиците на Бургас?
- Ако говорим само за дупките, а не за улиците: дупките струват х -пари, намират се те, изсипват се във вид на дупки, заличават се и другата зима отново се повтаря същото упражнение. Не виждам нищо интересно в тази дейност. Тя си е рутинна, разбираема, вече сме добри в нея. Проблемът не е в дупките, а в начина, по който ще се оправят тротоарите, улиците, шахтите, всичко това като го съберем, говорим за качествено строителство. В момента имаме бум на строителство, но инженерингът ни не е на достатъчно ниво, както и контролът, всичко е въпрос на организация, проекти и контрол при тяхното изпълнение. Отново стигаме до темата за хората, защото пари се намират, но по отношение към работата, която вършим, трябва да упражняваме контрол и постоянство. Такива принципи ще въведем в общината.
- На кои специалисти от листата общински съветници ще разчитате?
- На всички, както на тези, които влязат в местния парламент, така и на тези, които ще останат извън него, както и на колегите от другите листи. Това беше смисълът на споразумението, което инициирахме, защото си дадохме сметка, че всъщност Общинският съвет е форма и проява на обществения сговор, който трябва да изпълни интересите на бургаското общество, за да защити обществения интерес на Бургас. Утре ще работим с тези хора и трябва да сме заедно с тях. Проучили сме програмите на колегите, те в по-голямата си част се припокриват по приоритети, това е прекрасна база за създаване на общ документ в Общинския съвет, който може да наречем план за реализиране на стратегията на общината. Въпросът е само в детайлите. А втората част на този план сме го нарекли “екшън план”, който става с пари и хора. Смятаме до първите няколко месеца след встъпването той да бъде съставен. И затова беше подписано споразумението.
- Какво включва този “екшън” план?
- По отношение на здравеопазване - ако решим да модернизираме болницата с лаборатории и нова техника за диагностициране, това струва определени пари, определяме източниците и кой ще отговаря за това, правим план-график и отчитаме докъде е стигнала процедурата по писане на проекта и търсенето на средства за организиране на дейността и реализиране на самия проект. След това търсим и резултат, който в социалния аспект е свързан със здравеопазване. Това може да стане в един план за четири години. Има си правила как се пишат такива планове и ще го направим. В инфраструктурата е по-лесно, защото планът е по подобие на бизнесплан.
- Защо по време на предизборните срещи поставяте акцент върху индустрията, тя в Бургас вече почти липсва?
- Индустрията е явление на цивилизацията, бих казал тя има по-голямо значение, отколкото ние вкарваме в това понятие. Тя включва квалификация и ниво на образование, здравеопазване, а не само на производство и предлагане на услуги. Една силна индустрия предполага развита инфраструктура, високо образование и решен проблем със здравеопазването. Индустрията създава доход и възможности за инвестиции, за развитие, така че думата е общо взето събирателен образ на начина на мислене, когато става дума за територия, регион. Профилът на един регион се очертава от индустрията, която го развива.
- Защо Бургас се заобикаля от големите инвеститори и се оказва непривлекателен град за инвестиции?
- Привлекателен е от гледна точка на определени дейности, като услуги и строителство на туристически бази. Едно общество може да направлява развитието си, като си определи приоритетите. Това, което се случва в Бургас, е резултат от факта, че не е решено какъв да е приоритетът на града. Въпросът в момента с този “екшън план” е да си създадем регламент за развитие на определени дейности. В момента с плана за развитие на образованието имаме идея да създадем условия за привличане на научен потенциал отвън в Бургас, като осигурим по-лесни начини за инвестиции и ползване на територии. Идеята е да бъдат създадени научни бази и лаборатории с европари. Идването тук на научен потенциал в бургаски учебни заведения ще привлече и кадри за предприятията. В момента в Бургас няма почти никакво производство. Нефтохим не се брои, то е отделно явление, по-скоро е междинно звено в една огромна индустрия, но не е източник на развитие и технологии, а косвен източник на доходи и източник на екологични проблеми. Трябва да станем привлекателен център за инвестиции не само от пренасочени дейности, а да генерираме печалба.
- Как гледате на останалите претенденти за място в Общинския съвет от останалите партии - като партньори или опоненти?
- На нито един от тях не гледам като опонент, а като бъдещи колеги, които ще работим, защото местният парламент е колективен орган на управление. Без консенсус няма да постигнем нищо.
- Мислите ли, че новият Общински съвет ще е по-различен от предходния, който работеше по схемата повече бизнес за съветници и по-малко политика за бургазлии?
- Силно се надявам да бъде съставен от хора , които мислят по един и същ начин. Надявам се независимо от това, което се говори, да намерим общи принципи за реализация на стратегията на Бургас.
Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
Мебели Бургас | namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |