В новините
 
10.03.2008 15:54   Новината е видяна 4555 пъти
Процедури за провеждане на търгове за отдаване под наем на недвижими имоти

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общенска собственост, за срок от 5 години, както следва:

1. Нежилищен обект – частна общинска собственост, находящ се се в гр. Бургас, ж.к.”Славейков”, бл.10, партер, с полезна площ 98.77 кв.м., предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 1490 лв. Търгът ще се проведе на 11.04.2008 год., от 09.00 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 18.04.2008 год., от 09.00 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1788 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 19.03.2008 г. и на 26.03.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 15.04.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа – Заповед № 504/06.03.2008 год.

2. Нежилищен обект – частна общинска собственост, находящ се се в гр. Бургас, ж.к.”Славейков”, бл.49, партер, представляващ обекти №№4 и 5 с полезна площ 34.07 кв.м., предназначен за офис, с начална тръжна цена 480 лв. Търгът ще се проведе на 11.04.2008 год., от 09.10 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 18.04.2008 год., от 09.10 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 576 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 19.03.2008 г. и на 26.03.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 15.04.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа – Заповед № 505/06.03.2008 год.

3. Нежилищен обект – частна общинска собственост, находящ се се в гр. Бургас, ж.к.”Славейков”, северно от бл. 56, представляващ временен обект №2 с полезна площ 37.88 кв.м., предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 300 лв. Търгът ще се проведе на 11.04.2008 год., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 18.04.2008 год., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 360 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 19.03.2008 г. и на 26.03.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 15.04.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа – Заповед № 506/06.03.2008 год.

4. Нежилищен обект – частна общинска собственост, находящ се се в гр. Бургас, ж.к.”Славейков”, западно от бл. 36, представляващ временен обект с полезна площ 136.50 кв.м., предназначен за услуги на населението, с начална тръжна цена 535 лв. Търгът ще се проведе на 11.04.2008 год., от 09.40 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 18.04.2008 год., от 09.40 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 642 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 19.03.2008 г. и на 26.03.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 15.04.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа – Заповед № 507/06.03.2008 год.

5. Нежилищен обект – частна общинска собственост, находящ се се в гр. Бургас, ж.к.”Славейков”, между бл.21 и 65, с полезна площ 142.38 кв.м., предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 4695 лв. Търгът ще се проведе на 11.04.2008 год., от 09.50 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 18.04.2008 год., от 09.50 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 5634 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 19.03.2008 г. и на 26.03.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 15.04.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа – Заповед № 508/06.03.2008 год.

6. Нежилищен обект – частна общинска собственост, находящ се се в гр. Бургас, ж.к.”Меден рудник”, бл.436, партер, с полезна площ 66.09 кв.м., предназначен за банков офис, с начална тръжна цена 1070 лв. Търгът ще се проведе на 11.04.2008 год., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 18.04.2008 год., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1284 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 20.03.2008 г. и на 27.03.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 15.04.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа – Заповед № 509/06.03.2008 год.

7. Нежилищен обект – частна общинска собственост, находящ се се в гр. Бургас, ж.к.”Меден рудник”, ул.”Въстаническа” № 40, представляващ помещение №3 с полезна площ 15.14 кв.м., предназначен за офис, с начална тръжна цена 40 лв. Търгът ще се проведе на 11.04.2008 год., от 10.10 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 18.04.2008 год., от 10.10 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 48 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 20.03.2008 г. и на 27.03.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 15.04.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа – Заповед № 510/06.03.2008 год.

8. Нежилищен обект – частна общинска собственост, находящ се се в гр. Бургас, ж.к.”Меден рудник”, ул.”Въстаническа” № 40, представляващ помещение № 5 с полезна площ 13.64 кв.м., предназначен за телекомуникационни съоръжения, с начална тръжна цена 90 лв. Търгът ще се проведе на 11.04.2008 год., от 10.20 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 18.04.2008 год., от 10.20 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 108 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 20.03.2008 г. и на 27.03.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 15.04.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа – Заповед № 511/06.03.2008 год.

9. Нежилищен обект – частна общинска собственост, находящ се се в гр. Бургас, ж.к.”Меден рудник”, ул.”Тополица”, представляващ метален павилион /временене обект/ с полезна площ 48.00 кв.м., с производствено предназначение, с начална тръжна цена 100 лв. Търгът ще се проведе на 11.04.2008 год., от 10.30 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 18.04.2008 год., от 10.30 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 120 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 20.03.2008 г. и на 27.03.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 15.04.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа – Заповед № 512/06.03.2008 год.

10. Нежилищен обект – частна общинска собственост, находящ се се в гр. Бургас, кв.”Победа” ул.”Хан Кубрат” №7, I-ви етаж, с полезна площ 16.13 кв.м., предназначен за офис, с начална тръжна цена 110 лв. Търгът ще се проведе на 11.04.2008 год., от 10.40 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 18.04.2008 год., от 10.40 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 132 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 20.03.2008 г. и на 27.03.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 15.04.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа – Заповед № 513/06.03.2008 год.

11. Нежилищен обект – частна общинска собственост, находящ се се в гр. Бургас, кв.”Победа” ул.”Хан Кубрат” №7, I-ви етаж, с полезна площ 29.70 кв.м., предназначен за офис, с начална тръжна цена 200 лв. Търгът ще се проведе на 11.04.2008 год., от 10.50 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 18.04.2008 год., от 10.50 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 240 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 20.03.2008 г. и на 27.03.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 15.04.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа – Заповед № 514/06.03.2008 год.

12. Нежилищен обект – частна общинска собственост, находящ се се в гр. Бургас, кв.”Победа” ул.”Байкал” № 9, представляващ обект № 19 с полезна площ 88.20 кв.м., предназначен за услуги на населението, с начална тръжна цена 300 лв. Търгът ще се проведе на 11.04.2008 год., от 11.00 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 18.04.2008 год., от 11.00 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 360 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 20.03.2008 г. и на 27.03.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 15.04.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа – Заповед № 515/06.03.2008 год.

13. Нежилищен обект – частна общинска собственост, находящ на II-ри етаж в сградата в УПИ XVIII, в кв. 5 по плана на ПЗ “Победа”, гр. Бургас гр. с полезна площ 69.83 кв.м., предназначен за офис, с начална тръжна цена 1130 лв. Търгът ще се проведе на 11.04.2008 год., от 11.10 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 18.04.2008 год., от 11.10 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1356 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 20.03.2008 г. и на 27.03.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 15.04.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа – Заповед № 516/06.03.2008 год.

14. Нежилищен обект – частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, кв. “Долно езерово”, в УПИ VI, в кв.1, с полезна площ 57.54 кв.м., предназначен за услуги на населението, ведно със склад с полезна площ 35.70 кв.м., с начална тръжна цена 90 лв. Търгът ще се проведе на 11.04.2008 год., от 11.20 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 18.04.2008 год., от 11.20 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 108 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 20.03.2008 г. и на 27.03.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 15.04.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа – Заповед № 517/06.03.2008 год.

15. Нежилищен обект – частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, кв. “Долно езерово”, ул.”Г. Дълбошки”, в кв.1, до ТП, представляващ магазин с полезна площ 36.29 кв.м., предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 110 лв. Търгът ще се проведе на 11.04.2008 год., от 11.30 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 18.04.2008 год., от 11.30 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 132 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 20.03.2008 г. и на 27.03.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 15.04.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа – Заповед № 518/06.03.2008 год.

16. Нежилищен обект – частна общинска собственост, находящ се в с. Черно море, община Бургас, в кв.31 /до автогарата/, представляващ магазин с полезна площ 91.46 кв.м., предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 275 лв. Търгът ще се проведе на 11.04.2008 год., от 11.40 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 18.04.2008 год., от 11.40 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 330 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 20.03.2008 г. и на 27.03.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 15.04.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа – Заповед № 519/06.03.2008 год.

17. Нежилищен обект – частна общинска собственост, находящ се в с. Черно море, община Бургас, ул.”Дунав” № 41, с полезна площ 19.18 кв.м., предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 85 лв. Търгът ще се проведе на 11.04.2008 год., от 11.50 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 18.04.2008 год., от 11.50 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 102 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 20.03.2008 г. и на 27.03.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 15.04.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа – Заповед № 520/06.03.2008 год.

18. Нежилищен обект – частна общинска собственост, находящ се в гр. Българово, ул.”Девети септември” № 38А, представляващ обект № 1, с полезна площ 43.32 кв.м., предназначен за услуги на населението, с начална тръжна цена 45 лв. Търгът ще се проведе на 11.04.2008 год., от 12.00 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 18.04.2008 год., от 12.00 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 54 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 20.03.2008 г. и на 27.03.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 15.04.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа – Заповед № 521/06.03.2008 год.

19. Нежилищен обект – частна общинска собственост, находящ се в сградата в УПИ VII, кв. 57 по плана на с. Равнец, община Бургас, с полезна площ 99.75 кв.м., предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 145 лв. Търгът ще се проведе на 11.04.2008 год., от 12.10 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 18.04.2008 год., от 12.10 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 174 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 20.03.2008 г. и на 27.03.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 15.04.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа – Заповед № 522/06.03.2008 год.

Цена на тръжната документация – 100 лева, без ДДС.
Документацията за участие в търга се закупува в Центъра за информационно обслужване на гражданите на Община Бургас, на ул. “Александровска” №26, всеки работен ден от 10,00 до 11,30 часа и от 14,00 до 16,00 часа.
Заявления за участие в търга се подават в ЦИОГ, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 10,00 до 12,00 часа и от 14,00 до 16,00 часа.
Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16,00 часа на 10.04.2008 година.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 09.04.2008 г.
При обявяване на търга за непроведен, крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 17.04.2008 година.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 16.04.2008 г.

За допълнителна информация: тел. 056/843287 – Виолета Иванова.

Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |