В новините
 
22.04.2008 11:58   Новината е видяна 2010 пъти
Депутатите гласуваха освобождаването от отговорност за изпълнението на Бюджет 2006

Европейският парламент гласува днес на пленарната си сесия в Страсбург освобождаването от отговорност на всички институции и агенции на ЕС във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2006 г. В доклада за Комисията се обръща специално внимание на управлението на структурните фондове, докато в този за ЕП основна тема е статутът на парламентарните асистенти.

 

Освобождаването от отговорност представлява политическият аспект на бюджетния контрол. С това си решение Европейският парламент затваря бюджетния цикъл. Тази процедура освобождава съответната институция от отговорност във връзка с управлението на определен бюджет, като бележи неговия край. Тя може да има три изхода: одобрение, отлагане или отказване на освобождаването от отговорност. Целта на процедурата е да се провери дали парите са изразходвани правилно, както и да се определят точните приходи и разходи за дадената финансова година.

 

Европейска комисия: акцент върху структурните фондове

 

С 582 гласа "за", 77 "против" и 18 "въздържали се", членовете на ЕП освободиха Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г.

 

В същото време те приветстват ангажимента на Европейската комисия да дава месечен доклад пред Комисията на ЕП, отговаряща за прилагането на освобождаването за бюджет 2006. В него всеки месец по един комисар ще представя развитието в своята сфера на отговорност, в това число националните декларации и годишните обобщения, външните действия и прилагането на плана за действие за засилване на надзорните функции на Комисията при управлението на структурните фондове.

 

Докладът изисква от Комисията да представи обективна и пълна информация относно възможностите за възстановяване на неправомерно изплатени суми. Приветства се фактът, че като пряк резултат от процедурата по освобождаване за финансовата 2006 г. Комисията най-накрая се е ангажирала с прилагането на политика на бързо прекратяване на плащанията в случаите, когато са открити сериозни слабости в системата.

 

Национални декларации за управление

 

Европейските депутати приветстват ангажимента на Комисията да окаже политическа подкрепа на инициативите на страните-членки за съставяне и публикуване на национални декларации за управление, проверени от националните сметни палати.

 

Тази новост в управлението на европейските средства се прилага вече в Нидерландия, Обединеното кралство, Дания и Швеция. В този дух се изразява съжаление за мълчаливото приемане от страна на Комисията на колективната безотговорност на мнозинството държави-членки (с изключение на гореспоменатите четири) във връзка с финансовото управление на Европейския съюз.

 

Външни действия: по-голяма видимост на средствата от ЕС

 

Депутатите считат, че за финансовата 2006 г. Комисията в по-голяма степен осъзнава важността на прозрачността, видимостта и политическото управляване на всички средства на ЕС, използвани във външните действия. Все пак се препоръчва вземането на мерки, с които да се подобри видимостта на средствата от ЕС, когато се прилага външна помощ чрез други организации, както и да се подобри достъпа на одиторите на ЕС за осъществяване на одит по проекти със споделено управление, по-специално с ООН.

 

България в доклада

 

Депутатите отново изразяват своята загриженост относно забавянето на акредитацията на разширената децентрализирана система за изпълнение (EDIS) в България и настоятелно призовава Комисията и българските органи да засилят своето сътрудничество и да увеличат усилията си, с цел да се гарантира наличието на подходящи структури за управление и контрол, както и на административен капацитет за ефикасното функциониране на EDIS.

 

Документът подкрепя отправените от Европейската сметна палата препоръки към Комисията да следи отблизо за ефективното функциониране на националните надзорни и контролни системи, по-специално подготовката и управлението на обществените поръчки в България и Румъния, като подчертава необходимостта от укрепване на административния капацитет на наскоро присъединилите се страни.

 

В доклада се отбелязва оценката на Сметната палата, че националните надзорни системи, свързани с децентрализираните системи за изпълнение (DIS) на България, Румъния и Турция са продължили да бъдат слаби.

 

В заключение депутатите оценяват резултатите от одита по прилагането на ФАР и ИСПА в България и Румъния, които са показали незначително равнище на допуснати грешки. В същото време се отбелязват откритите грешки и слабости при прилагането на САПАРД, като "се призовава Комисията да продължи да работи с органите на двете страни, за да гарантира, че всички изисквания за провеждане на публични тръжни процедури и за добро финансово управление са спазени и че са осигурени достатъчни гаранции за точността, правомерността и допустимостта на вземанията" в рамките на предоставените от ЕС средства.

 

Европейски парламент

 

Депутатите гласуваха с 597 гласа "за", 50 "против" и 40 "въздържали се" освобождаването на ЕП от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г.

 

Докладът на José Javier Pomés Ruiz (ЕНП-ЕД, Испания) изрично подчертава, че Парламентът е единственият орган, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, както и че това освобождаване е политическо решение.

 

Депутатите изискват от администрацията да прилага правилно и последователно правилника за изплащането на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент и да отбелязва навреме и незабавно всички нередности и пропуски.

 

Статут за сътрудниците на депутатите

 

Членовете на Европейския парламент подкрепят твърдия ангажимент на председателя на ЕП, че статутът на сътрудниците ще влезе в сила едновременно със статута на членовете на ЕП (след изборите за Европейски парламент през юни 2009 г.). Новите правила за асистентите на депутатите трябва обаче да запазят свободата на членовете на ЕП да назначават своите сътрудници и независимо да определят техните заплати.

 

Докладът припомня, че дейността на сътрудниците на членовете на ЕП изисква гъвкавост и подвижност, като новият Правилник за положението на сътрудниците следва да определи минимални стандарти за възнагражденията и социалните права в съответствие с приложимото европейско законодателство.

 

Подчертава се също така, че е в правомощията на членовете на ЕП да заявяват техните изисквания и нужди и да вземат решения относно системата за дейност на техните сътрудници. В една от точките в доклада изрично се настоява да не се назначават роднини на членове на ЕП за парламентарни сътрудници.

Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
Мебели Бургас | namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |