В новините
 
01.07.2008 23:43   Новината е видяна 6880 пъти
Бургаският районен съд, Бургаският окръжен съд - ДВ

Бургаският районен съд, гр. колегия, призовава, Красимира Тодорова Декова с последен известен адрес Бургас, ул. Петрова нива 25, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 9.IХ.2008 г. в 10 ч. като ответница по гр. д. № 474/2007, заведено от ЕТ “Вирджиния Ер-Ен”, Георги Стоянов, за облигационен иск за 379 лв. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 1 ГПК.

Бургаският районен съд, гр. колегия, призовава Кирил Йорданов Кирилов с последен известен адрес с. Кръстина, община Камено, сега с неизвестен адрес да се яви в съда на 19.IХ.2008 г. в 9,30 ч. като ответник по гр. д. № 169/2008, заведено от Добринка Митева Кирилова, по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).


Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 и § 7 и 8 ПЗРЗИДТЗ във връзка с чл. 154, т. 5, чл. 155, т. 2 и чл. 266 ТЗ на 26.VI.2001 г. съгласно решение по гр.д. № 239/2001 прекратява дейността на “Аполостейшън” - ЕООД, открива производство по ликвидация на дружеството със срок на ликвидацията 6 месеца и определя за ликвидатор Емилия Емануилова Димитрова.

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.IV.2007 г. по ф. д. № 01552/2007 вписва дружество с ограничена отговорност “Рест - Арт - Ка” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Демокрация 30, и с предмет на дейност: консервация и реставрация на движими и недвижими паметници на културата, търговия с произведения на изкуството на стари и нови майстори, антиквариат, изработване на копия на художествени произведения, консултантска, информационна, рекламна дейност, вкл. относно паметници на културата, художествени произведения и вътрешен дизайн, превозни сделки, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, импресарска и издателска дейност, както и всички други търговски сделки, които не са забранени от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от Николина Спасова Христозова-Атанасова.

 

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.IV.2007 г. по ф. д. № 01562/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Текно консулт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Транспортна, бизнес център “Кондоско”, и с предмет на дейност: охрана (след получаване на лиценз по ЗЧОД), поддръжка, почистване на сгради и други обекти, консултантски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия с алкохол и алкохолни произведения след лиценз, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, записи, презаписи и търговия с аудио- и видеопродукти, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, кафе-аперитив, транспортни услуги и отдаване под наем на автомобили (рент-а-кар), (след получаване на разрешение), рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, туроператорство и турагентство (след получаване на разрешение), външнотърговски сделки с всякакъв вид стоки, в пълен обем - импорт, експорт, реекспорт, производство на селскостопанска продукция, плодове и зеленчуци, сделки по обмяна на валута в наличност като обменно бюро (след получаване на разрешение), корабно и митническо агентиране (след получаване на разрешение). Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Франсиско Давид Пара Фернандез.

 

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.IV.2007 г. по ф. д. № 01560/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Наска” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Равда, ул. Люлин 6, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговски сделки, рекламни, информационни и програмни услуги, консигнационни, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, бартер, маркетинг, реекспорт, сделки с интелектуална собственост, таксиметрови услуги, превози в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от Атанаска Василева Георгиева.

 

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.IV.2007 г. по ф. д. № 01563/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Ками - НМ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж. к. Меден рудник, бл. 402, вх. В, ет. 7, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, ремонтни и сервизни услуги, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, сделки на търговско представителство и посредничество, валутни сделки (след съответно разрешение), превозни, хотелиерски, туристически, туроператорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски сделки и услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от Николай Марков Желязков.

 

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.IV.2007 г. по ф. д. № 01544/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Дорис - Бургас” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж. к. Славейков, бл. 118, партер, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален или обработен вид, експорт и импорт на стоки, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерска, ресторантьорска и туристическа дейност, рекламно-информационна и програмна дейност, сделки с интелектуална собственост, маркетингови и социологически проучвания и анализи, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всички останали сделки и услуги, незабранени от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от Тодорка Христова Бозева.

 

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.IV.2007 г. по ф. д. № 01550/2007, вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Бомбай грил” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Свети Влас, ул. Русалка 237, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, пътнически, товарни и транспортни услуги в страната и чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, комисионни, спедиционни сделки, отдаване под наем на недвижими имоти, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от Танвиър Ахмад Чаудри.

 

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.IV.2007 г. по ф. д. № 01555/2007 вписва дружество с ограничена отговорност “Вайс” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж. к. Зорница, бл. 29, ет. 1, ап. 4, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, строителни, транспортни, ремонт и техническо обслужване на асансьори или други услуги, производство и монтаж на дограма, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, външнотърговски сделки - внос, износ, реекспорт и бартерни сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Борислав Нейчев Василев.


Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.IV.2007 г. по ф. д. № 01559/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Светлана 2007” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Сливница 61, ет. 4, и с предмет на дейност: сделки за покупко-продажба, производство и търговия със селскостопански, хранителни и промишлени стоки в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина, сделки за покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки за извършване на хотелиерски, туристически, туроператорски, рекламни, транспортни и други услуги, търговско представителство и посредничество, както и всякакви други дейности, незабранени от закона, които по своя предмет и обем изискват делата да се водят по търговски начин. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от Светлана Чанева Велева.


Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.IV.2007 г. по ф. д. № 01558/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Рокрест” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж. к. Лазур, бл. 76, ет. 12, ап. 70, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строителни, услуги, преводни и счетоводни услуги и консултации. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Роджър Уилям Смит.

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.IV.2007 г. по ф. д. № 01548/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “П енд М” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Проф. Асен Златаров 31, ет. 2, и с предмет на дейност: покупка, проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, интериорен дизайн, консултантски услуги, транспортни услуги и отдаване под наем на автомобили (рент-а-кар) (след получаване на разрешение), комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, лизинг, търговско представителство и посредничество, валутни сделки, хотелиерство и ресторантьорство (след получаване на разрешение), туристическа и туроператорска дейност (след получаване на разрешение), импресарски, програмни, ремонтни, строително-монтажни, информационни услуги, външнотърговски сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Петър Стефанов Киров.

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.IV.2007 г. по ф. д. № 01549/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “М енд П” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Проф. Асен Златаров 31, ет. 2, и с предмет на дейност: покупка, проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, интериорен дизайн, консултантски услуги, транспортни услуги и отдаване под наем на автомобили (рент-а-кар) (след получаване на разрешение), комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, лизинг, търговско представителство и посредничество, валутни сделки, хотелиерство и ресторантьорство (след получаване на разрешение), туристическа и туроператорска дейност (след получаване на разрешение), импресарски, програмни, ремонтни, строително-монтажни, информационни услуги, външнотърговски сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Марин Стефанов Киров.

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.IV.2007 г. по ф. д. № 01546/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Маркиза - М” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж. к. Изгрев, бл. 53, вх. 12, ет. 8, ап. 23, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, превозни, комисионни, спедиционни, складови, лизингови сделки, търговско представителство, посредничество, хотелиерство и ресторантьорство, туристически, рекламни, програмни, фризьорски, козметични, таксиметрови или други услуги, поставяне, ремонт и поддръжка на вентилационни, климатични и хладилни инсталации, ремонт на битова ел. техника, електроника, аудио-визуална техника, компютърни системи и устройства, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Щиляна Стоянова Маркова.

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.IV.2007 г. по ф. д. № 01554/2007 вписва дружество с ограничена отговорност “Локи 007” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж. к. Изгрев, бл. 58, вх. 1, ет. 14, ап. 82, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, пътнически, товарни и транспортни услуги в страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, комисионни, спедиционни сделки, отдаване под наем на недвижими имоти, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, връзки с обществеността и рекламна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, информационни, програмни, импресарски, копирни, печатни и други услуги, в това число разпечатване и запис върху хартиен, оптичен, цифров и други вид носител, сделки по внос, износ, реекспорт и бартерни сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от Сергей Тодоров Георгиев.

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.IV.2007 г. по ф. д. № 01551/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Жар 68” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Несебър, ул. Св. св. Кирил и Методи 57, ет. 2, и с предмет на дейност: търговия, туризъм, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, атракционна, импресарска дейност, предоставяне на туристически услуги, информационни и управленски услуги, както и туроператорска, хотелиерска, туристическа дейност, външна и вътрешна търговия, покупко-продажби на недвижимо имущество. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от Мария Генова Стоилова.





Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерия



Архив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |