В новините
 
20.08.2008 14:54   Новината е видяна 4536 пъти
Покана за проекти за подобряване благосъстоянието на децата


Сдружение “Национална мрежа за децата” обявява конкурс за финансиране на малки проекти в рамките на фондове FARD, програма PROCOPIL, съфинансирана от Министерството на външните и европейските работи на Франция.

Програмата се координира от “Solidarit? La?que” във Франция и от “Национална Мрежа за Децата” в България. FARD е инициатива, насочена за развитие и структуриране на мрежи от множество участници на местно ниво в областта на детското благосъстояние.

Настоящият конкурс е насочен към създаване и развитие на местни мрежи между гражданския сектор, държавни институции и местни власти с цел приоритизиране на детското благосъстояние. Партньори в проекта могат да бъдат НПО, общини, училища, Регионален инспекторат по образованието, Дирекция социално подпомагане, Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и др. институции и организации в сферата на детското благосъстояние.

Краен срок за получаване на документите: 15.09.2008, 17 ч.

Продължителност: 3 месеца (октомври - декември 2008 г.)

Райониране: Програмата предвижда по един проект във всеки от следните шест основни региона:
1. Северозападен (области Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен); 2. Северен-централен (области Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра); 3. Североизточен (области Варна, Добрич, Търговище, Шумен); 4. Югоизточен (области Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол); 5. Югозападен (области Благоевград, Кюстендил, Перник, София и Софийска област); 6. Южен централен (области Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково).
Бюджет: 6 гранта по 5 000 евро (по един във всеки регион)

Целите на FARD са:
1. Да се постигне ефикасност на провежданите действия в областта на детското благосъстояние чрез създаване и умножаване на местни мрежи;
2. Установяване на партньорства на множество участници за проект, който отговаря на специфичните нужди на местно ниво;
3. Мобилизиране и повишаване на чувствителността в общността към идентифицираните проблематики в областите, в които мрежите са локализирани.

Изисквания към организациите:
1. Да бъдат неправителствени организации и да имат минимум една година опит в областта на детското благосъстояние;
2. Да показват умения в областта на партньорство между множество участници - местни власти, държавни институции, неправителствени и частни организации;
3. Да провеждат програми или дейности в един от шестте региона;
4. Да са в състояние и да имат капацитет и необходимите ресурси, за да ръководят местната мрежа и да управляват дадения проект.

Депозираните проекти трябва да отговарят на следните критерии:
1. Да отговарят на общите цели на FARD;
2. Да отговарят на определените нужди на регионално ниво;
3. Да бъдат обосновани с проучване;
4. Да предвиждат партньорство с повече участници (местна власт, други НПО, други обществени и частни организации, медии и т.н.)
5. Да предвиждат гражданско участие в решаването на местни проблеми;
6. Да включват план за популяризиране на регионално ниво;
7. Да предвижда продължителност и устойчивост на търсените механизми и резултати.

С приоритет ще се разглеждат проекти, при които:
1. Кандидатстващата организация е член на Националната мрежа за децата;
2. Партньор е община, включена в инициативата на УНИЦЕФ “Община - приятел на детето”;
3. Партньор е община.

Проектът трябва да включва дейности, които:
1. укрепват сътрудничеството в мрежата - напр. работни групи, кръгли маси, семинари, изследвания, проучвания и др;
2. популяризират проблемите, свързани с децата на местно ниво, повишават чувствителността към тях и насърчават гражданското участие към разрешаването им;
3. изработват механизъм за дългосрочно сътрудничество (пример работна група с представители на различни организации и институции, в които се разискват проблемите, свързани с благосъстоянието на децата в конкретния район и община, с дългосрочен статут на наблюдение и участие в местните инициативи).

Проектът е обвързан с общините, участници в инициативата на УНИЦЕФ “Община - приятел на детето“:

“Община - приятел на детето” е инициатива на УНИЦЕФ - България в партньорство с Държавна агенция за закрила на детето, Национално сдружение на общините в РБ, Национална мрежа за децата и Асоциация “Родители”. Инициативата ще се реализира по адаптираната методика на Института на УНИЦЕФ Иноченти за “Град - приятел на детето”. Концепцията “Община - приятел на детето” има за цел да създаде подходящи условия за прилагането на Конвенцията за правата на детето на местно ниво и реализирането на нейната основна цел - благосъстоянието на децата.

Минимални критерии за обявяване на Община - приятел на детето

1)      Общината да проведе изследване на детското благосъстояние.
2)      На базата на резултатите от изследването да изработи Общинска стратегия със срок до края на мандата на общинската управа. Стратегията трябва да обхваща основните области, засягащи детското благосъстояние - Образование; Здравеопазване и здравословен начин на живот; Спорт, свободно време и културни дейности; Социални услуги и подкрепа за децата и семействата; Обществена среда и сигурност.
3)      Общината да създаде орган за независимо застъпничество, който да участва в разработването, реализирането и контрола на политиките, свързани с децата.
В стратегията трябва да бъдат заложени:
·         Форми на детско включване;
·         Финансово обезпечение;
·         Механизъм за осигуряване на оценка на въздействието върху децата на всяко ключово общинско решение;
·         Система от индикатори за следене на напредъка;
·         Да предвижда ежегоден доклад по детското благосъстояние.

http://nmd-bg.org/page.php?id=26

Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |