В новините
 
12.10.2008 11:28   Новината е видяна 5327 пъти
ЕП призовава за отваряне на трудовия пазар за всички нови държави-членки

Европейските депутати приеха днес доклад по собствена инициатива върху засилването на борбата с недекларирания труд. В него се отбелязва, че този феномен заплашва устоите на европейския социален модел, като за справянето с него се препоръчва намаляване на данъчното облагане и стимули за работодателите, както и ограничаване на регистрационните и административни разходи. ЕП препоръчва също "старите" държави-членки да отворят своя пазар на труда за работници от всички нови държави-членки.

 

В доклада на Pier Antonio Panzeri (ПЕС, Италия) относно засилването на борбата с недекларирания труд, който беше приет с 479 гласа "за", 50 "против" и 47 "въздържали се", се изразява дълбока загриженост по повод размерите на този феномен, който в някои държави-членки се равнява или надхвърля 20% от БВП. Това е особено обезпокоителна тенденция на трудовия пазар в Европа, която може да застраши икономиките на държавите-членки и устойчивостта на европейския социален модел, като същевременно създава изкривявания в конкуренцията на вътрешния пазар и е в основата на социалния дъмпинг.

 

Данни на Евробарометър за България

 

В изследване на общественото мнение на Евробарометър от октомври 2007 г. на интервюираните лица се задава въпросът колко хора по тяхна преценка извършват недеклариран труд в тяхната страна, като резултатите за България са едни от най-високите за ЕС. Според същото изследване, хората в България смятат, че една от основните причини за практикуването на недеклариран труд е липсата на контрол от страна на властите. На въпроса колко от работещите са получили заплащане "на ръка", България отново регистрира едни от най-високите резултати за ЕС - 14%, при средно за ЕС 5%.

 

По-строги процедури за инспекции и затягане на проверките

 

Депутатите призовават в доклада за "по-оперативни и целенасочени европейски действия в борбата с недекларирания труд, за да не се позволи модернизирането на трудовото законодателство в Европа да остане едно чисто теоретично изложение". Същевременно те искат Комисията да разгледа възможността за създаване на бази данни относно различните подходи и методики, използвани за измерване на недекларирания труд от държавите-членки, като целта е насърчаване на обмяната на добри практики и познания.

 

Държавите-членки се призовават да въведат по-строги процедури за инспекции и да затегнат проверките, "които са били отслабени в редица държави". Членовете на ЕП подчертават също така, че в националните законодателства съществуват различни определения на недекларирания труд и че въвеждането на едно общо определение би спомогнало за премахване на несигурността на статистическите проучвания.

 

Според доклада Европейският съюз може да играе по-голяма роля в насърчаването на по-задълбочено сътрудничество и координация между инспекциите по труда чрез укрепване на икономическите и технологични ресурси на тези служби.

 

Намаляване на данъчното облагане и стимули за работодателите

 

Докладът призовава държавите-членки да намалят икономическата привлекателност на недекларирания труд като гарантират, че системите за данъчно облагане и социална защита са "възможно най-опростени, прозрачни и достъпни". В същото време държавите-членки трябва да продължат да реформират тези системи, намалявайки тежестта на данъчното облагане върху работната сила.

 

Депутатите смятат, че държавите-членки трябва да предвидят значителни стимули за работодателите, които се ангажират с преобразуването на недекларирания труд в законна дейност, като същевременно се предвидят "сурови санкции" за тези, които продължават да използват недеклариран труд. Опростяването или намаляването на административните разходи и процедури (особено за малките и средни предприятия) също би намалило използването на недеклариран труд.

 

Ограничаване на разходите за регистрационни и административни процедури

 

ЕП приканва националните власти да насърчат използването на електронното правителство и електронната регистрация и да ограничат разходите и сложността на регистрационните и административните процедури за предприятията, например чрез намаляване на броя на данъчните формуляри, вписване на единни данни, единни фишове за заплата и обслужване на едно гише.

 

Депутатите призовават специално за по-добро прилагане във всички държави-членки на съществуващото законодателство за минимално заплащане и призовава тези държави-членки, които понастоящем не са приели "достойно минимално заплащане", да предвидят приемането на такова.

 

Докладът отбелязва и необходимостта от по-решителни действия по въпроса за труда без заплащане на социални осигуровки.

 

Отваряне на пазар на труда за работници от всички нови държави-членки

 

Европейските депутати призовават тези държави-членки, които са приложили преходни разпоредби по отношение на свободата на движение на работници в ЕС, да отворят своя пазар на труда за работници от всички нови държави-членки, предвид факта, че тези ограничения водят до увеличаване на използването на недеклариран труд.

 

Същевременно се приветства инициативата на Комисията да заведе дело в Съда на Европейските общности срещу тези държави-членки, които все още не са въвели автоматичното признаване на квалификациите, получени в новите държави-членки.

 

В заключение докладът отбелязва, че при работниците, които се ползват от правото на свобода на движение, недекларираният труд може да се дължи на непознаване на съответните разпоредби и затова призовава за провеждане на обществени кампании, които да повишат осведомеността по тази тема сред работниците и работодателите.

 

Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |