В новините
 
15.11.2008 21:15   Новината е видяна 2482 пъти
Системата единен фиш гарантира събираемостта на таксите

Интервю на Радио "Дарик", предаването "Дарик кафе", с Валери Григоров, съветник на министъра на държавната администрация и административната реформа
Водещ: Михаил Дюзев

Водещ: В “Дарик кафе” сега ще си поговорим за въвеждането на системата “Единен фиш”. Това е информационната система за обработка чрез “Единен фиш” на всички единадесет сухопътни гранични контролно-пропускателни пунктове на България, които са по външните граници на Европейския съюз. Системата се внедрява с цел подобряване качеството и времето на обслужване на пътниците, ограничаването на плащането, броя и съответно елиминирането на възможностите за корупционна практика. Чрез системата “Единен фиш” се опростява и унифицира процедурата на заплащане на такси и глоби на едно място, в банков офис, след преминаването през целия процес на граничен контрол. Сега, на пряката ни телефонна линия е Валери Григоров, съветник на министъра на държавната администрация и административната реформа, министерството, което именно се ангажира с въвеждането на системата “Единен фиш”. Добро утро, господин Григоров.

Валери Григоров: Добро утро на всички слушатели.

Водещ: Как върви въвеждането на системата във всички тези 11 гранични контролно-пропускателни пунктове? Само преди месец тя бе въведена на Калотина.

Валери Григоров: Да, както вие очертахте предмета и целта на въвеждането на локалната система за плащане чрез “Единен фиш” на 11-те гранични сухопътни пунктове, които са и външни граници за Европейския съюз и на България, и всъщност към настоящия момент ние сме въвели тази локално информационна система на десет гранични пункта, където тя работи. Предстои въвеждането на единадесети граничен пункт, който е в Гюешево, където има ремонт на инфраструктурата и това не позволява въвеждането на всички работни места, и спазването на технологичността на обработка при тази система, която изисква  точна подредба на работните места. Това, разбира се, е един проект, който беше превърнат в приоритет на министерството и аз /.../ за финансирането на проекта. Ние имахме възможност да изпълним една от политиките, които бяха заложени и в рамките на /.../ на Европейската комисия. Ние сме говорили вече достатъчно за това как се зароди идеята, каква е идейната цел и по какъв начин се постигат тези цели, но аз бих искал да кажа, съвсем така на разбираем език, че софтуерът, който ние създадохме, всъщност е едно олицетворение на нормативната уредба, регулираща всички елементи на граничен контрол в рамките на изискванията на Европейския съюз. Така че ние всъщност създавайки софтуерен продукт, и въвеждайки го като технологичност при обработката /.../ , ние всъщност въвеждаме правила, които непременно и задължително трябва да бъдат спазвани от всеки един служител, осъществяващ граничен контрол на границата било то граничен полицай, било то митнически служител или служител на Изпълнителна агенция „Пътна инфраструктура”.

Водещ: Господин Григоров, една от основните причини за въвеждането, освен за улесняване на преминаването, е сериозна антикорупционна мярка. Така се казва в заявените претенции за въвеждането на тази система. Какви са резултатите досега, какво показват вашите наблюдения?

Валери Григоров: Разбира се, че една от целите е, въвеждайки правила и въвеждайки технологичност и задължителност на обработка, обвързвайки всички работни места в единна мрежа, ние всъщност постигаме и няколко ефекта, които целяха подобряване на комуникацията между ведомствата, подобряване на координацията в действията при осъществяването на граничния контрол, а от там и повече гранична сигурност при осъществяването на граничния контрол. Така че това са някои от конкретните цели, но разбира се, не е за подценяване и фактът и една от стратегическите цели, че ние по този начин гарантираме събираемостта на държавните вземания. Самата технология, която е създадена и обвързана в рамките на единна електронна мрежа не допуска излизането на превозно средство от зоната на граничния пункт, без да бъдат заплатени съответните държавни такси и вземания и това е всъщност непосредствената част, по отношение на гарантиране на събираемостта на държавните вземания. От друга страна пък, разбира се, е обстоятелството, че ние премахнахме няколкото работни места, на които се събираха пари, и разбира се, събирайки пари, винаги се създаваха условия и възможности за това да има и злоупотреба, да има и условия за това да се отклоняват една част от средствата. Това, разбира се, ние ще го докажем по един много категоричен начин, когато изготвим цялостна справка за събраните държавни вземания в края на годината. Сега в момента наблюдаваме процеса, анализираме частично резултатите и в определени случаи, разбира се, констатираме отклонения от действията, които се извършват в момента и бих казал, че самата система дава възможност за мониторинг на всяко едно работно място и затова дали всеки един от служителите работи /.../ съгласно правилата. Във всеки един момент ние можем да поставим оценка на всеки един работещ на системата, така че тази система позволява и това, а именно – персонално наблюдение на ефективността и прецизността в работата на всеки един служител.

Водещ: Да, само един пример от вчера – министър Миков е уволнил двама гранични полицаи, единият на Кулата, който е взел банкнота от 10 евро от българин.

Валери Григоров: Аз мисля, че много малко са уволнените служители, имайки предвид периода, в който аз бях ръководител на тази служба за пет години уволнените бяха над 400 служители, така че взискателността според мен беше много по-висока.

Водещ: Казвате, че значителен ръст на приходите се очаква след въвеждането изцяло на системата. Какви са очакванията вашите? Виждам тук една цифра от ръст на приходите от над 60% след въвеждането на системата на граничен пункт “Лесово”.

Валери Григоров: Това вероятно е цифрата, която вие наблюдавате в периода, в който ние правехме много прецизен анализ на дейността от работата на граничен пункт „Лесово”, където ние наблюдавахме много внимателно и анализирахме освен технологичността, наблюдавахме и крайната цел, крайния резултат от ефективността на работата на системата, но уверявам ви, не е тайна, ние обявихме, министър Василев я обяви тази цифра миналата седмица в медиите. Тъй като ние имаме само извадкови данни и аз ще си позволя само това да кажа. За по-добър и по-аналитичен доклад – в края на годината, когато приключи самата финансова година. Съпоставяйки цифрите за 2007 г. с период от пет месеца, периода, в който работи „Единния фиш” на граничния пункт „Капитан Андреево”, ние виждаме, че, съпоставяйки цялата 2007 г. с пет месеца, времето, в което работи „Единния фиш”, ние забелязваме, че е събрана сумата от 1,3 млн. евро повече, съпоставено с периода 2007 г. Това е една цифра, която безспорно ще бъде най-силният аргумент срещу всички онези, които се противопоставят и пречат косвено или пряко на въвеждането на самата система, създавайки, разбира се и съответния обществен отзвук за това да не може да се утвърди системата като работеща система.

Водещ: И за това искам да ви попитам. Появиха се в медиите някои обвинения за задръствания, примерно на Калотина, че хората примерно не могат да преминават спокойно, чакат по опашки, обвиняват именно системата „Единен фиш”.

Валери Григоров: Да. Тези хора, които я обвиняват, първо не познават добре системата и нейните възможности. Това е може би една част от проблема. Може би вината е и в нас, за това, че ние не сме представили на обществото по-широко възможностите на системата. Системата във всички случаи позволява да бъдат спестени част от граничните процедури и най-вече автоматизиране на целия процес. Не говорим за факта, който вече подчертах, че ние намаляваме и някои действия, имам предвид това, че преди въвеждането на системата, ние имахме две работни места, на които се събираха пари. Разбира се, че е различно, когато имаш едно работно място, на което плащаш всички формирани плащания или имаш няколко работни места, на които ти плащаш отделно. Може би, за да изтъкнем реалният принос на системата, ние трябва да отбележим безспорно, че самата технологичност, самото автоматизиране, съкращаване на процедурите, ние много внимателно анализираме факторите, които формират темпа на работа на системата и трябва да ви кажа, че един от сериозните фактори, които формират затруднения, неудобства и намаляват, по-скоро, формират опашки на граничните пунктове – един конкретен пример на ГКПП „Златарево”, за петмесечен период, в който той работи, говоря за периода февруари – юни месец, ние имаме 39 прекъсвания на електрозахранването, което означава прекъсване на работата и пропускателните възможности на граничния пункт. Освен това, ние имаме четири токови удара, които в единия от случаите беше унищожена, повредена една от машините технологичния цикъл на обработка. Ето това е един от сериозните фактори, които формират непрекъснато трудности за работата на системата, и разбира се, формират опашки. Уверявам ви, в никакъв случай не можем да приемем обстоятелството, че именно системата формира забавяне. Напротив – всяко едно работно място има точно определени действия, които трябва да извършени, и разбира се, това се извършва в рамките на определени минути.

Водещ: Да аз самият го тествах, преминавайки през Калотина малко след въвеждането му. Чисто практически, създаването на това USB устройство, което се предава през различните нива, така ми се строи малко странно, защото няколко пункта само го даваш и го връщаш, всъщност не може ли да има една единна система, т.е. от първия пункт, който минаваш, та до последния да се събират данните?

Валери Григоров: Да, разбирам ви. Разбирам ви. Няколко подобни констатации се отразяват и вие съвсем правилно отбелязахте. Техническото създание, което изработихме, когато започна подготовката за реализирането на проекта, ние сме го създали като техническо решение без USB устройство. USB устройство беше алтернативен вариант, но в момента, в който ние започнахме въвеждането в експлоатация на системата по граничните пунктове, тогава от гледна точка на сигурност, на защитеност на информационната система на МВР и Гранична полиция, ние извадихме от мрежата четвърто работно място, което е Паспортно-визовият граничен контрол, за да е възможен преносът на данните, които са необходими за следващите работни места, тъй като той е мрежа, която взаимно обвързва и контролира, и всяко следващо работно место контролира предходното, по отношение на грешки и на това да се контролират данните, които се въвеждат. Четвъртото работно място не беше свързано в мрежата и това единствено наложи необходимостта от въвеждането на друго техническо решение, което да позволи първо запазването на данните и второ –пренасянето на данните в четвърто, на следващите работни места, най-вече на пето, тъй като от пето работно място данните отново отиват в сървъра, който е локален сървър и от там, разбира се, след това се и архивират.

Водещ: Ясно. Разбирам. Предстои ли да бъде намерено решение чисто софтуерно, да кажем, на този проблем и ако всъщност може да го наречем проблем?

Валери Григоров: По-скоро технически софтуерът е този, той е изключително интелигентен и изключително защитен от гледна точка на спазването на процедурите и технологията при обработка на граничния пункт. По-скоро ние имахме няколко технически решения, като разбира се, като най-надеждно и опростено се спряхме на този вариант. Има и друго техническо решение, поставянето на още една машина на четвърто работно място, която да има жива връзка със сървъра, и разбира се, и по-кардиналното решение, ако Министерство на вътрешните работи даде съгласие за това тяхното работно място да бъде включено в мрежата на „Единния фиш”. По този начин прехвърлянето на данните ще стане онлайн и ще стане онлайн и ще има възможност да се отстрани като техническо решение пренасянето на данни по

Водещ: Има решение и предстои то вероятно да бъде въведено. Добре, благодаря ви, господин Валери Григоров. Чухте в ефира на Дарик съветника на министъра на държавната администрация и административната реформа и бивш шеф на Гранична полиция Валери Григоров за работата на системата „Единен фиш” по единадесетте пункта в страната, които са на външни граници за Европейския съюз.

Източник: Министерство на държавната администация и административната реформа

Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |