В новините
 
19.11.2008 17:25   Новината е видяна 3738 пъти
Ефективно прилагане на принципа за еднакво заплащане за мъже и жени

Европейският парламент прие доклад за законодателна инициатива, в който иска Комисията да представи до края на 2009 г. предложение за преработване на законодателството за прилагане на принципа на равно заплащане на двата пола. Депутатите настояват също за въвеждане на задължителни одити на заплащането в предприятията, както и на ефективни санкции, като изплащане на компенсации, административни глоби и загубване на право за субсидии (включително финансиране от ЕС) и за участие в процедури за обществени поръчки.
 
Според констатацията в доклада на Едит Бауер разликата в заплащането на двата пола остава непроменена, въпреки предприетите действия и значителния обем законодателство, прието през последните 30 години. Тази разлика варира от 4% до повече от 25% в различните държави-членки, като същевременно не се наблюдава сериозна тенденция към намаляване. Като цяло жените в Европейския съюз печелят средно с 15% по-малко от мъжете и до 25% по-малко в частния сектор.
 
В този контекст според депутатите от ЕП е необходимо да се намали разликата в заплащането между половете, за да се насърчи равенството между мъжете и жените и да се пребори директната и косвена дискриминация по отношение на жените. Затова в доклада се иска Комисията да представи на Парламента до 31 декември 2009 г. законодателно предложение за преработване на действащото законодателство относно прилагането на принципа на равно заплащане за мъжете и жените, като се придържа към приложените подробни препоръки от депутатите.
 
Членовете на ЕП искат въвеждането на задължителни и редовни одити на заплащането в предприятията, както и оповестяване на резултатите. Работодателите трябва да предоставят на своите служители тези резултати под формата на статистика на възнагражденията, разбити по полове. Препоръките съдържат също така и дефиниции за равното заплащане, за разликата в заплащането на двата пола (gender pay gap), за пряка и косвена дискриминация при заплащането.
 
В доклада се настоява също за въвеждането на оценяване на работата в предприятията, което да съблюдава принципа за равнопоставеност на жените и мъжете. Отраслите и предприятията трябва да преразгледат системите си на определяне на категорията на дейността с оглед на задължителното съблюдаване на принципа за равнопоставеност и да извършат необходимите корекции.
 
Тъй като според доклада цялостният проблем за разликата в заплащането между половете не може да бъде решен единствено по законодателен път, Комисията и държавите-членки трябва да подсилят действащото законодателство с прилагането на подходящ вид санкции.
 В този смисъл депутатите предлагат да бъде проведено проучване на ефективността и въздействието на евентуални санкции, като например изплащане на компенсация на пострадалия и административни глоби, както и загубване на право за публични плащания, за субсидии (включително финансиране от ЕС, управлявано от държавите-членки) и за участие в процедури за обществени поръчки. Процедурите за възлагане на договори и обществени поръчки трябва също така да съдържат задължително клауза за равното заплащане на половете.
 
В заключение депутатите искат органите, отговарящи за осигуряване на равенството между половете, да играят по-голяма роля за намаляване на разликата в заплащането между мъжете и жените. Тези органи трябва да имат правомощия да проследяват, да докладват и да налагат - където това е възможно - по-ефективно и независимо прилагането на законодателството за равенството между половете.
Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |