В новините
 
17.01.2009 16:48   Новината е видяна 3654 пъти
Парламентът прие промени в Закона за горите, с които прекратява замените на земи и гори от държавния горски фонд

Народното събрание прие на заседанието си на 16 януари 2009 г. на второ четене промени в Закона за горите, с които прекратява замените на земи и гори от държавния горски фонд. Те предвиждат процедурите по замяна, започнали до влизането на сила на измененията, да се прекратяват. Предложението за това беше направено в залата от председателя на Комисията по земеделието и горите Васил Калинов. Замяна на гори и земи от горския фонд – частна държавна собственост, с гори и земи – собственост на физически, юридически лица и общини, ще може да се извършва при прекратяване на съсобственост върху гори и земи от горския фонд между държавата и трети лица, както и за реализиране на проекти на общини, свързани с изграждане на инфраструктурни обекти и съоръжения, общинска собственост. С договора за замяна ще се определя срокът за изграждане на обекта или съоръжението. При неспазване на условията по договора председателят на Държавната агенция по горите ще издава заповед за включване на горите и земите, предмет на договора, в държавния горски фонд. Не могат да бъдат обект на замяна имоти – частна държавна собственост, включени в защитени зони, обявени по Закона за биологичното разнообразие.


Държавната агенция по горите ще може да купува гори и земи – от горския фонд – собственост на физически и юридически лица и на общини, и да продава гори и земи – частна държавна собственост. Когато държавата продава гори и земи председателят на ДАГ ще прави мотивирано предложение пред Министерския съвет и след положително решение ще обявява търг с явно наддаване в два централни ежедневника. С промените в Закона за горите се правят изменения и в Закона за лова и опазване на дивеча. Ловуването ще се извършва с гладкоцевно или нарезно огнестрелно ловно оръжие. Когато оръжието е полуавтоматично, то не може да бъде заредено с повече от един плюс два патрона в магазина. Ловните оръжия не могат да бъдат автоматични.


Парламентът обсъди на второ четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, които забраняват замяната на земи от държавния поземлен фонд с такива, собственост на граждани, юридически лица и общини. Предстои парламентът да гласува законопроекта през следващата седмица. Същата забрана се въвежда и за земите частна държавна и общинска собственост. Според текстовете замяна може да бъде направена само в случаите когато е единствен способ за прекратяване на съсобственост, за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор или когато имотите са включени в проект за уедряване. Предвидено е започнатите до влизането в сила на този закон процедури да бъдат довършени по досегашния ред в срок до 1 март 2009 г. Описана е процедурата, по която може да се направи искане за уедряване, в което са включени и земи от държавния поземлен фонд.


Въведено е задължение министърът на земеделието и храните да публикува на Интернет-страницата на министерството информация за извършените замени на земеделските земи от държавния поземлен фонд. В законопроекта е разписано ползването и възможностите за промяна на предназначение на мерите и пасищата, държавна или общинска собственост. Записано е, че промяна на предназначението на мерите и пасищата се допуска само по изключение. С допълнителните разпоредби на законопроекта се прави промяна в Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, засягащи финансирането по националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор.


Народните представители приеха на първо четене промени в Закона за устройство на територията, които предвиждат ограничаване на реституцията на части от имоти, ползвани за образователни, здравни и културни заведения и на второ четене промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух.


Във времето за парламентарен контрол на въпорси на народните представители отговаряха министър-председателят Сергей Станишев и вицепремиерът и министър на външните работи Ивайло Калфин.

Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |