В новините
 
06.02.2009 23:52   Новината е видяна 4423 пъти
Фуражи: повече гъвкавост за производителите, без да се намалява безопасността на храните

Европейският парламент даде днес зелена светлина на споразумението на първо четене със Съвета на министрите относно преразглеждането на правилата за пускане на пазара и за етикетиране на фуражи за хранене на животни. Според депутатите правото на информация на купувачите трябва да бъде гарантирано, също както и правата на интелектуална собственост на производителите.


Европейските депутати приеха днес с 543 гласа "за", 8 "против" и 26 "въздържали се" доклада на Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (Зелени/ЕСА, Германия) относно пускането на пазара и използването на фуражи. 


Смекчаване на правилата за етикетиране и гарантиране на правата на потребителите


Европейската комисия предложи през март миналата година правилата за етикетиране на всички фуражни суровини, включени в комбинираните фуражи за животни, да бъдат уеднаквени с тези, които се прилагат относно храните за хора. Тоест, те трябва да бъдат изброени в низходящ ред според тяхното процентно съдържание в общото тегло. Това опростяване на процедурата съдържа същевременно възможност за купувача да получи по-подробни сведения от производителя относно тяхното количествено съдържание, в рамките на толеранс от +/-15% от точното съдържание и при условие, че тази информация не накърнява правата на интелектуална собственост на производителя.


Въпреки че депутатите възприеха основните цели и мерки на предложението, те се противопоставиха на идеята, че производителите могат да откажат да дадат информация на своите клиенти. В последвалите преговори със Съвета на министрите на ЕС, те успяха в крайна сметка да постигнат смяната на тази опция с обща клауза, според която поисканата информация трябва да бъде предоставена в съответствие с разпоредбите на директивата от 2004 г. относно правата на интелектуална собственост.


Депутатите настояваха също така компетентните национални власти да могат да дават, когато това е оправдано, допълнителна информация, поискана от купувачите, като я обвързват, при необходимост, с подписването на клауза за поверителност. Съветът прие това искане с условието, че тази информация ще се дава само при спешни случаи, свързани с човешкото здраве, здравето на животните или околната среда.


Освен това, правилата за обозначаване на добавките на етикетите са по-малко рестриктивни в приетия от ЕП вариант, отколкото бяха в първоначалното предложение на Комисията, с цел да се увеличи осведомеността на потребителите.


Каталог и регистър на използваните съставки, авторегулация


Членовете на ЕП настояваха производителите да бъдат длъжни да уведомят незабавно за използването на нови съставки, които не са включени в каталога на ЕС за фуражни суровини. Тези уведомления трябва да стават чрез регистър в интернет, който да бъде управляван и периодично актуализиран от страна на производителите. Това няма да бъдат обвързано с каталога за фуражни суровини, който ще бъде одобрен от Комисията. Решението за използване на този каталог, както и на кодексите за добри практики в етикетирането, предвидени в регламента, ще бъде доброволно, но тяхното прилагане ще бъде задължително, когато такова решение е вече взето.


Съветът на министрите прие също така искането на депутатите от ЕП, според което новото законодателство трябва да включва списък на забранените суровини при храненето на животни. Този списък, изготвен през 2004 г., включва например битови отпадъци, отпадъчни води и опаковки от използването на продукти от селското стопанство и хранителната промишленост.


Следващи етапи


Според правилата на процедурата на съвместно вземане на решение, споразумението на първо четене е постигнато, когато текстът, приет от ЕП, е след това на свой ред приет от Съвета на министрите, което в този конкретен случай би трябвало да стане през следващите седмици. Така новият регламент ще може да влезне в сила през 2010 г.


Предистория на законодателното предложение


Задължителното обозначаване на всички суровини, влизащи в съдържанието на продуктите за храна на животните (като процент от общото тегло) и други стриктни изисквания бяха наложени на производителите на животински храни през 2002 г., вследствие на кризата с диоксина и на т.нар. "луда крава" (спонгиформна енцефалопатия по говедата, BSE).

 

Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |