В новините
 
05.02.2009 23:59   Новината е видяна 2624 пъти
годишния анализ на Областна дирекция на МВР - Бургас за 2008 година

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ГОДИШНИЯ АНАЛИЗ НА ОДМВР БУРГАС ЗА 2008 година 

І. КРИМИНАЛНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ :
     За отминалата 2008 година на територията на ОДМВР Бургас са регистрирани 8 730 криминални престъпления, като в сравнение с предходната година се наблюдава спад на броя на констатираните престъпни посегателства. Разкрити са 3 894 деяния и 859 криминални престъпления от минали години - т.е.  4 753 криминални престъпления.

     Основната част от регистрираните престъпления са извършени на територията, обслужвана от бургаските районни управления / Първо, Второ и Пето/ и на територията на Община Несебър.

     Основен дял сред криминалните деяния продължават да заемат престъпленията против собствеността, следвани от общоопасните престъпления и престъпленията против личността. Регистрирани са общо 4 726 кражби, при които също се наблюдава спад в сравнение с регистрираните през 2007 год. Преобладаващи в масовата криминална престъпност са взломните кражби и отнеманията от магазини и офиси, следвани от домовите кражби. Грабежите са 238 - 165 от които са извършени на територията на Бургас - град. Разкрити са общо 111 грабежа и 26 от предходни периоди.

     През 2008-та от полицията в региона са иззети общо : 6,8 кг канабис, 204 грама хероин, 57 грама кокаин,  727 таблетки «екстази» и 174 грама амфетамин.

     Данните за извършените престъпления срещу личността показват спад при извършването на умишлените убийства през 2008-ма в сравнение с предходната година - регистрирани са 7 умишлени убийства / 5 на територията на Бургас и по 1 на територията на Айтос и Карнобат/, всички от битов характер. Разкрити са шест от убийствата, като извършителите са привлечени за обвиняеми. Продължава работата по убийството в Айтос. Разкрито е и едно убийство от предишен период.

     По-характерните случаи, по които е работено през 2008-ма са следните :


   
Откриването на овъгления труп на Мария Добрева от Карнобат в тревните площи в близост до пътното платно по пътя Карнобат - Сунгурларе. Дни по-късно приятелят на жертвата - Владислав Янчев от Карнобат е уличен в извършване на убийството и последвалия палеж на трупа на младото момиче.
Локализирането групата от четирима мъже, извършваща кражби на каси и касоразбивания. Разследването по делото е приключено с наложени две ефективни и две условни присъди.
През месец октомври 2008 г. във връзка с извършена кражба от заложна къща “София комерс” в м.с. Черно море са задържани двама мъже и една жена, с намиращите се в тях 1,2 кг златни накити. На тримата са взети мерки за неотклонение, а организаторът на групата е обявен за общодържавно издирване. Разследването по делото е приключено и е изпратено в Окръжна прокуратура - Бургас.
Неутрализирането на организираната престъпна група на Стойчо Калоянов, с ядро от 10 лица, създадена за разпространение на наркотични вещества на територията на Бургас. Предстои приключване на делото и изпращане с мнение за съд в прокуратурата.
 

       Намаляването на броя на регистрираните през 2008-ма криминални престъпления в голяма степен се дължи на извършените специализирани полицейски операции по различни линии :

установяване на малолетни и непълнолетни в питейни, увеселителни заведения и компютърни клубове
установяване на скитащи, просещи и проституиращи подрастващи
установяване на малолетни и непълнолетни лица сред предлагащите сексуални услуги срещу заплащане в градовете и курортите по Южното Черноморие
установяване на пунктове за изкупуване на черни и цветни метали без лиценз, където постъпват медни проводници, откраднати от електропреносната мрежа в областта или метални предмети - обект на кражби / решетки на шахти, капаци и др./
телефонните измами, развивани по няколко схеми / най-повтаряната от които е получаване на парична сума с цел освобождаване на задържан в полицията за причиняването на тежка пътна катастрофа/
кражбите на парични суми от купетата на леки и товарни автомобили, спрели за подмяна на спукана гума или по други причини
 

     Широка превантивна дейност през 2008-ма година се осъществяваше и от служителите в «Охранителна полиция». Резултатите от дейността на “Охранителна полиция” през 2008 год. са следните:

       1. Съставени актове - 16 699;

       2. Охранявани мероприятия - 1 669;

       3. Задържани лица - 2 116;

       4. Конвоирани лица - 1 025;

       5. Проведени полицейски операции - 1 376, при които са установени 88 издирвани моторни превозни средства и вещи и 557 лица, обявени за издирване. Иззети са 21 оръжия и 176 боеприпаси.


     ІІ. ПОЛИЦЕЙСКО ПРОИЗВОДСТВО :

     Полицейското производство се провежда за преобладаващата част от регистрираните престъпления. С промените в НПК от месец април на 2005 година в приложното поле на полицейското производство влязоха редица престъпления, които дотогава се разследваха под формата на предварително производство. С това обхватът на дознанието се разшири и понастоящем около 93% от наказателните производства протичат под формата на полицейско производство. През 2008 година в «Полицейско разследване» при ОДМВР Бургас са работили 109 разследващи полицаи.

     Проведено e разследване по общо 12 020 дела, като броя на новообразуваните дела е 8 881. Броят на новообразуваните бързи производства е 343, а на незабавните - 47. В прокуратурата са изпратени 10 189 дела, като с мнение за повдигане на обвинение са приключени 2 416 дела.


       ІІІ. ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ :

       За 2008 год. по линия на “Икономическа полиция” са регистрирани 627 престъпления, от които са разкрити 401 икономически престъпления и 156 от регистрираните през предходни години. Нанесените щети са за 51 749 768 лв., от които възстановени са 4 987 259 лв., а обезпечени - 12 875 507 лв.

     Най-голям е броя на регистрираните престъпления против стопанството - 222, като тук влизат : престъпления против кредиторите - 44, финансови престъпления - 27 и престъпления против паричната и кредитната система - 23. Разкрити са 52 престъпления и 35 деяния от минал период. Второ място в структурата на икономическата престъпност заемат документните престъпления /151/, следвани от престъпленията против собствеността / 136/. Регистрирани през 2008-ма са 80 измами, 46 от които са разкрити. Интерес представляват проверките на “Икономическа полиция” за алкохол и цигари без бандероли, с фалшив бандерол или с бандероли с изтекъл срок, както и операциите за установяване на артикули, означени с регистрирани търговски марки и предлагани за продажба без разрешение на притежателя. 


       ІV. КАТ :

       През 2008 г.  на територията на Бургаски регион са регистрирани общо 341 тежки ПТП, при които са загинали 91 и са ранени 397 участника в движението. Сравнено с 2007 г. се отчита намаление и по трите показатели : на броя на произшествията с 55, на загиналите с 1 и на броя ранени - с 26.

       Несъобразената скорост, като нарушение на водачите е водеща при злополуките с тежки последствия. За 2008 год. са регистрирани 169 злополуки, с 48 загинали и 193 ранени. За превишаване на позволената скорост през 2008 г.  служителите на сектор “Пътна полиция” са констатирали 10 086 нарушения, като са съставили 9 805 акта и 281 фиша.

       Управлението на МПС след употреба на алкохол е нарушение на водачите, довело до 21 тежки ПТП с 5 загинали  и 23 ранени. Сравнено със същия период на 2007 г. се констатира намаление на броя на ранените - с 5, равенство на загиналите и увеличение на броя на ПТП - с 2. Съставени са 2 337 акта за управление на превозно средство след употреба на алкохол.

       Общата наказателна дейност за 2008 г., осъществена от състава на сектор “Пътна полиция” възлиза на 46 361 санкционирани нарушения. Съставени са 40 936 акта за установяване на административни нарушения и 1 757 фиша. 


       V. ПАБ :

       През изминалата година противопожарните служби на територията на Бургаски регион са реагирали общо на 3 489 сигнала. Пожарите с материални загуби са 701. Най-сложен от пожарите е възникналия на 15.01.2008 год. в сградата на РИОКОЗ - Бургас, при който загинаха двама, а пострадаха още 27 души. За отминалата 2008 година в резултат на пожари са загинали 7 и са пострадали 36 души. 

     Характерното повишаване на броя на произшествията и натоварването на техниката през летния период, логично повдига въпросите за недостатъчните средства за поддържане в изправност на наличната техника. Почти без промяна остана критичното положение и по отношение на пожаро-техническото въоръжение  на автомобилите  и личните предпазни средства за  състава / защитни облекла, каски, дихателни апарати/. Като положителен факт за изминалата година може да се отбележи получаването на четири автомобили за  пожарогасене / втора употреба/ - дарение от Общините Царево, Айтос, Поморие и Средец за нуждите на местните пожарни служби. Подобен пожарен автомобил бе предоставен, чрез договор за заем и Пожарната служба в Приморско от Община Приморско.

     За 2008 г. по предварително изготвен график са извършени 199 комплексни проверки на най-големите пожароопасни и обществено значими обекти в региона. Извършени са и общо 164 сертификационни проверки. За отстраняване на констатираните нарушения, през 2008 г. са връчени 1 502 разпоредителни документи, от които 200 протокола от комплексни проверки, 879 противопожар-ни разпореждания и 423 разпоредителни писма. За предотвратяване нарушения на противопожарни изисквания са връчени 582 сигнални писма. За 2008 г. в Бургаска област са заведени на контрол над 300 новостроящи и реконструиращи се обекти. Издадени са общо 629 становища по Закона за устройство на териториите.

     На територията на Бургаски регион са сформирани общо 23 младежки противопожарни отряда, обхващащи 20 училища в областта. Общият брой на младите огнеборци е 306 деца. 

 

Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
Мебели Бургас | namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |