В новините
 
04.02.2009 18:52   Новината е видяна 9171 пъти
ЕП обсъди подкрепа за боледуващата европейска автомобилна индустрия

Членовете на ЕП обсъдиха тежките последици от световната икономическа криза за европейската автомобилна индустрия. Изявления пред тях по тази тема направиха представители на Съвета и ЕК. Мнозина от депутатите призоваха помощта за автоиндустрията да се насочи към екологични технологии.
 
Съветът на министрите вече изрази голяма загриженост от тежката ситуация, пред която е изправен автомобилният сектор и заплахата за много работни места. През 2008 г в ЕС са продадени 8% по-малко автомобили, отколкото през 2007 г.
 
Чешко председателство на Съвета
 
От името на председателството, чешкият зам. министър-председател А. Вондра посочи, че автомобилната индустрия е ключов за икономиката на Европа сектор. Европейските автомобили са сред най-добрите, най-безопасните, икономични и екологични в света. Въпреки това, секторът е особено тежко засегнат от глобалната икономическа криза, поради фактори, които са извън неговия контрол.
 
Това е било очевидно още през октомври 2008 г., когато Съветът е набелязал ред мерки за автоиндустрията. От тогава насам положението се е влошило. Продажбите на коли са спаднали с 8% 2008 г спрямо предишната година, а 2009 година се очаква да бъде също тъй лоша или дори по-лоша. Трудностите вече засягат не само производителите на автомобили, но и цялата верига от техни доставчици.
 
Обществена подкрепа
 
Основната отговорност за посрещането на тези предизвикателства е на самата индустрия. Тя трябва да бъде насърчена да реши структурните си проблеми като наличието на излишен производствен капацитет и недостатъчно инвестиции в нови технологии. Но тъй като автоиндустрията има голямо значение за цялата европейската икономика, трябва да й бъде оказана и обществена подкрепа. Това е отразено в Плана за европейско икономическо възстановяване, приет от Европейския съвет през декември 2008 г, както и в национални програми на държави-членки.
 
Обществената помощ, включително под формата на изгодни заеми, трябва да поощрява нововъведенията и да бъде добре насочена и координирана между държавите-членки. Помощта не трябва да се изроди в състезание за получаване не субсидии и да доведе до изкривяване на пазара. Държавите-членки са потвърдили готовността си да сътрудничат с ЕК в тази насока, за да се определят мерки за стимулиране както на търсенето, така и на предлагането на автомобили. ЕК е приканена да проучи условията за отпускане на заеми за автомобилния сектор.
 
Финансови инструменти на Европейската общност
 
Финансовите инструменти на ЕО трябва да се използват за развитието на екологични автомобили и на нови, чисти технологии за придвижване, като автомобили с водородни клетки, хибридни и електрически автомобили и коли, използващи слънчева енергия. Прилагането на тези нови мерки в съчетание с вече съществуващи инструменти, като схеми за поощряване бракуването на стари коли, ще даде допълнителни ползи като по-добра безопасност на движението и по-малко емисии на парникови газове. Председателството ще очаква преди Европейския съвет през пролетта на тази година ЕК да предложи мерки, които поощрят обновлението на автомобилния парк в ЕС.
 
Европейска комисия
 
От името на ЕК нейният заместник-председател Гюнтер Ферхойген посочи, че намалелите продажби на нови коли са показателни за направлението на развитието на икономиката. 12 милиона души са заети в автоидустрията, което е 6% от всички работни места в ЕС. Секторът е шести най-голям износител от ЕС. Трудности изпитват не само производителите на пътнически автомобили, а целият автомобилен сектор. Според Ферхойген, освен финансовата криза, други фактори, които оказват влияние върху индустрията са наличието на излишни производствени мощности и "нашето (на ЕС) законодателство, което направи европейските автомобили скъпи". Тези фактори оказват натиск индустрията да стане по конкурентноспособна, но това не непременно ще опази работните места.
 
Мерки на ЕС - минали, настоящи, бъдещи
 
След взетите досега мерки са обещанието за заеми до 9 милиарда евро от Европейката инвестиционна банка и разрешението страни-членки да окажат държавна помощ, ако тя води до запазване на работни места и не изкривява конкуренцията във вътрешния пазар. Относно неговата идея да се предоставят стимули собствениците на коли да заменят старите си автомобили с по-модерни, Ферхойген посочи, че премиите трябва да се използват за покупка само на по-екологично чисти автомобили, без да е разрешено да се поставят ограничения в коя държава от ЕС да са произведени те. В по-дългосрочен план той спомена препоръките CARS21, които призовават за повече научни изследвания и опитно-конструкторски работи за да може в бъдеще европейските автомобили да са най-добрите в света, както в техническо, така и в екологично отношение.
 
Най-важният резултат от дискусиите между ЕК и държавите-членки е съгласието да не се прибягва до протекционизъм. В международен план трябва да стане ясно как ще решат да действат САЩ. Европа няма интерес американските производители на коли да фалират, но тя няма и интерес САЩ да защитят своята индустрия за сметка на други страни.
 
В заключение, Ферхойген изрази увереност, че "Европейската автомобилна индустрия е достатъчно силна, за да се справи с положението".
 
Говорители на големите политически групи в ЕП
 
От името на ЕНП-ЕД, Jean-Paul Gauzes (Франция), посочи, че посланията, отправени току-що от Съвета ЕК не са достатъчни, за да възстановят доверието в средите на автомобилната индустрия. "Не смятам че вашите предложения са на нивото на предизвикателствата", каза той и изрази загриженост, че отделни държави-членки на ЕС може в тази криза да решат да действат самостоятелно, без съгласуване с останалите. Сред трудностите пред европейската автомобилна индустрия са цикличното намаляване на търсенето, структурни проблеми, фактът че тя не може да се конкурира на световните пазари. Според него призивите хората да намалят използването на своите автомобили също допринасят за тези трудности. В заключение той подчерта че е нужно координиране на мерките на европейско ниво, банкови заеми за индустрията с нормални лихви и осигуряване на бъдеще за европейското автомобилостроене.
 
Guido Sacconi (Италия) от името на групата на ПЕС от своя страна изцяло подкрепи "загрижеността и реализма, демонстриран от Съвета и ЕК в техните изявления". Той спомена, че в автомобилния сектор има опасност да бъдат изгубени два милиона работни места, най-вече в производството на резервни части. Призова за предприемане на анти-циклични мерки за повишаване търсенето на автомобилите и подобряване на екологичните им показатели, като подчерта също необходимостта от съгласуване на действията на ниво ЕС.
 
От името на групата АЛДЕ Patrizia TOIA (Италия) посочи, че кризата на пътническите автомобили се е разраснала до криза на целия сектор, която се превръща в "трагедия за заетостта". Тя призова европейските институции да предприемат решителни и бързи действия за преодоляване на трудностите.
Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |