В новините
 
22.02.2009 12:28   Новината е видяна 4914 пъти
Депутатите искат по-голяма ангажираност на ЕС в региона на Черно море

Европейският парламент смята, че е необходима по-голяма ангажираност на ЕС в региона на Черно море, като регионалното сътрудничество в района трябва да бъде един от основните приоритети на Европейската политика за съседство. Депутатите подкрепят също така либерализирането на визовия режим и бързото създаване на зона за свободна търговия с Армения, Азербайджан, Грузия, Украйна и Молдова, както и основаването на Асамблея на източните съседни държави („Euroeast“) с участието на ЕП.
В рамките на прегледа на Европейския инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП), докладът по собствена инициатива на Konrad Szymański (СЕН, Полша) подчертава необходимостта от по-нататъшно развитие на Европейската политика за съседство (ЕПС) в контекста на геополитическата обстановка в източните съседи на ЕС. Това трябва да включва "по-голяма ангажираност на ЕС в Черноморския регион и амбициозно Източно партньорство" и адаптирането на ЕПС към нуждите на партньорите. Докладът беше приет на 19 февруари с 500 гласа "за", 46 "против" и 12 "въздържали се".

Депутатите подчертават необходимостта от ускорено създаване на зона за свободна търговия с Армения, Азербайджан, Грузия, Украйна и Молдова, веднага щом те са готови за това. Визовият режим на ЕС спрямо тези страни трябва да бъде либерализиран "колкото се може по-скоро", като същевременно трябва да се подобри регионалното сътрудничество.

В доклада се предлага основаването на Асамблея на източните съседни държави („Euroeast“) в контекста на прилагането на ЕИСП в Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украйна и Беларус, която да бъде по подобие на асамблеите Euromed и Eurolat и с участието на Европейския парламент,.

Регионалното сътрудничество в района на Черно море - един от основните приоритети на ЕПС

Членовете на ЕП посочват, че замразените конфликти представляват пречка пред пълноценното развитие на Европейската политика за съседство по отношение на Южен Кавказ и призовават Съвета да вземе по-активно участие в тяхното разрешаване. Според тях е необходима по-голяма ангажираност на ЕС в региона на Черно море, за да може Съюзът да помогне при разрешаването на някои oт конфликтите и да подобри сътрудничеството между страните в региона. 

Според поправка, внесена от българския евродепутат Метин Казак (АЛДЕ), засиленото регионално сътрудничество в района на Черно море "следва да бъде един от основните приоритети за ЕПС, както и за различни регионални инициативи, започнати от ЕС". В текста на поправката се отбелязва, че се очаква по-нататъшното прилагане на „Черноморско взаимодействие” и се призовава за засилено сътрудничество с Турция и с Русия в района на Черно море, както и за тяхно пълноценно участие в решаването на регионалните конфликти.

Енергийната сигурност е неразделна част от Източното партньорство

По-нататък в доклада се изтъква, че енергийната сигурност представлява неразделна част от предложението за Източно партньорство. Депутатите подкрепят бързото завършване на преговорите за членството на Украйна и Молдова в Енергийната общност и заздравяването на политическите връзки с Азербайджан, което цели сближаването на последната държава с енергийния пазар на ЕС и нейното инфраструктурно интегриране. Всички страни, които влизат в обхвата на ЕПС, трябва да бъдат приобщени към мерките за енергийно сътрудничество.

Нови споразумения за асоцииране с източните съседи

Докладът подкрепя предложението на Комисията за изграждане на нови взаимоотношения със страните от Източното партньорство на базата на адаптирани към всяка страна нови споразумения за асоцииране, които да отговорят по-добре на стремежите на партньорите за по-тесни взаимоотношения.

Депутатите същевременно считат, че Източното партньорство не трябва "да възпрепятства достъпа до членство на онези съседни страни, които желаят да предложат кандидатурата си".


Средиземноморско измерение на ЕП
Европейският парламент е на мнение, че средиземноморският компонент на Европейската политика за съседство (ЕПС) трябва да допълва Процеса от Барселона, както и че целите на ЕПС следва да бъдат по-ясно дефинирани, за да може Процесът от Барселона да бъде се укрепен чрез поощряването на "многостранен регионален подход".

Увеличаване на средствата за ЕИСП
Депутатите подчертават необходимостта от увеличаване на финансовия пакет за ЕИСП, за да може политиката за съседство да постигне своите все по-амбициозни цели и да бъдат подкрепени нейните нови регионални инициативи, от които да могат да се ползват както страните от Средиземноморието, така и тези от Източна Европа.

Насърчаване на програмите за двустранен обмен

Докладът призовава Комисията да ускори публикуването на своя уебсайт на годишните програми за действие и да убеди правителствата на страните партньори редовно да предоставят на обществеността документите за своите национални програми.

Комисията и националните, регионални и местни власти трябва да насърчават и да предоставят необходимата помощ за програмите за двустранен обмен (побратимяване, jumelage) между градове и региони - с оглед изграждане на административен капацитет на местно и регионално ниво в съседните страни, и да насърчават програмите за обмен за гражданското общество.

В заключение докладът препоръчва да се подпомагат инициативите, свързани с обучение (включително програми за изучаване на езиците на съседните страни) и двустранен обмен на държавни служители.

Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |