В новините
 
25.03.2009 10:42   Новината е видяна 2020 пъти
Европейският парламент направи обстоен преглед на политиката на сближаване

ЕП прие днес пет доклада относно политиката на сближаване, които разглеждат концепцията за "териториално сближаване", призовават за по-ясно разделение на правомощията и отговорностите в областта на регионалната политика между държавите членки, регионалните и местните власти, препоръчват мерки за подпомагане на градовете за преодоляване на икономическите, социални и екологични проблеми и предлагат по-тясна координация на мерките за развитие на селските райони и тези за регионално развитие.


Позицията на Европейския парламент относно това как най-добре могат да бъдат използвани фондовете на ЕС за регионално развити е представена в пет доклада по собствена инициатива, които бяха приети днес с голямо мнозинство от депутатите в ЕП.


Териториално сближаване


В доклада по въпроса са маркирани отправните точки за реформирането на политиката на ЕС за регионално развитие, които се базират на концепциите за икономическа концентрация, взаимосвързаност и сътрудничество. Докладът на Lambert van Nistelrooij (ЕНП-ЕД, Нидерландия) е в отговор на Петия доклад на Комисията за напредъка в икономическото и социалното сближаване и на Зелената книга за териториално сближаване. 


В него Парламентът призовава за по-всеобхватна система за преходна помощ за регионите, които скоро ще надхвърлят прага за отпускане на средства от структурните фондове (75% от средния БВП на ЕС) и установяване на интегрирана система за териториално управление на много равнища, която да включва всички участници в определянето и прилагането на регионалната политика.


Правомощия, отговорности и най-добри практики в областта на регионалната политика и структурните фондове


Проектите за регионално развитие се нуждаят от по-опростени процедури и по-ясно разделение на отговорностите и правомощията между ЕС, държавите членки и регионалните и местни власти, подчертава докладът на Constanze Angela Krehl (ПЕС, Германия). В него се предлагат общи критерии за определяне на най-добри практики в областта на регионалната политика с оглед преодоляване на пречките пред използването на структурните фондове.


Към по-добро използване на средствата за развитие на градовете


Големите европейски градове, в които са съсредоточени 80% от 492 милиона граждани на ЕС, се нуждаят от интегрирани планове за градско развитие, за да могат по-добре да посрещнат стоящите пред тях икономически, социални и екологични проблеми, се подчертава в доклада на Oldřich Vlasák (ЕНП-ЕД, Чехия). В текста на доклада се призовава държавите членки да делегират управлението на европейските фондове за устойчиво градско развитие на градовете и се настоява за повече гъвкавост, за да могат да бъдат комбинирани успешно различните източници на финансиране.


Координиране мерките и средствата за развитие на селските райони


В доклада на Wojciech Roszkowski (СЕН, Полша) се изтъква, че равнището на доходите и достъпът до "блага" и услуги могат да бъдат подобрени най-ефективно чрез подкрепата на неселскостопански дейности в селските райони, като същевременно не трябва да се намаляват преките плащания за фермерите в резултат на финансирането, предназначено за развитие на селските райони. 


Депутатите искат да бъдат представени подробни данни относно използването на фондовете за развитие на селските райони в рамките на Общата селскостопанска политика и настояват да се засили взаимодействието между мерките за развитие на селските райони и тези за регионално развитие, за да може да се подобри тяхното комбинирано въздействие. 


Регионална политика и Лисабонска стратегия


Докладът на Miroslav Mikolášik (ЕНП-ЕД, Словакия) е в отговор на съобщението на Комисията относно програмите на политиката на сближаване за периода 2007–2013 г., които предвиждат инвестиции от 347 млрд. евро и по този начин се превръщат във второ по размер перо в бюджета на ЕС. 81,5% от средствата са предназначени за осъществяване на целите по „сближаване“ (предназначени за държави членки и региони, които имат под 75% от средния БВП на ЕС) и които обхващат 35% от населението на Съюза. 


Депутатите отбелязват, че средствата за осъществяване на Лисабонската програма за заетост и растеж представляват средно 65% от наличните фондове за регионите в обхвата на цел „сближаване“ и 82% от фондовете в регионите в обхвата на цел „регионална конкурентоспособност и заетост“. Въпреки че тези средства са по-големи, отколкото първоначално исканите (съответно 60% и 75%), според тях е необходимо по-широко финансиране за осъществяване на целите от Лисабон, като поне 5% от структурното финансиране трябва да бъде отделено за повишаване на енергийната ефективност на жилищата.


Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
Мебели Бургас | namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |