В новините
 
09.10.2009 15:08   Новината е видяна 5360 пъти
ОГОВОРНИ ФОНДОВЕ, ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ, ИНВЕСТИЦИОННИ ДРУЖЕСТВА

Господин Рабаджийски, ИП Карол вече предлага нова платформа  за търговия на БФБ. Как се стигна до създаването на Karoll Broker?

- Искахме да  предоставим на нашите клиенти  търговска платформа, която покрива  всички функционалности на XETRA и  която далеч превъзхожда добре  познатия, но вече морално остарял  COBOS.  Karoll Broker е изградена на  база анализ в изискванията на нашите клиенти и опита, който инвестиционният посредник натрупа.

Какви са предимствата на платформата в сравнение с COBOS?

- Преди всичко  бих акцентирал на бързината,  с която на потребителя му  се предоставя информация за  търговията в реално време. В платформата времето от въвеждане на дадена оферта до нейната визуализация в търговската система е около 1 секунда. Потребителите на Karoll Broker виждат и могат да правят вече това, което до този момент можеха само брокерите, ползващи XETRA.

Какъв е делът на клиентите, които я ползват, и как очаквате да се промени пазарният ви дял?

- Платформата  вече ползват над 40% от клиентите  на Каroll. Надяваме се до края  на годината всички наши активни  клиенти да се убедят в предимствата, които Karoll Broker предлага. Очакваме с  качествата на този продукт да привлечем и нови клиенти, като така увеличим пазарния си дял.

Вече над 200 публични компании са поставени под наблюдение. При евентуалното им сваляне от търговия как ще се отрази това на пазара?

- Действително има много компании, които не трябва да са публични и които вредят на имиджа на капиталовия пазар. Има дружества в ликвидация, други, които не са предавали отдавна своите отчети и те нямат никакво поведение като публични компании. Освен това има дружества на БФБ, които нямат свободно търгуеми акции. При всички тези случаи не можем да говорим за реална публичност, но трябва да са напълно ясни правилата, по които тези компании трябва да бъдат сваляни от търговия. Пред­приемането на подобни мерки в момент, в който пазарът е силно засегнат от финансовата криза, може би не е най-добрият. Много от компаниите, които попаднат в този списък, вероятно са били преди време доста по-активно търгувани и преминавайки към свалянето им от търговия в момент, когато като цяло ликвидността на борсата е значително по-слаба, просто не е удачно. Отделно следва внимателно да бъдат претеглени критериите, по които ще се случи това. Много компании имат голям брой акционери, доста голяма част от тях са бивши приватизационни фондове с много голяма акционерна структура. Добре е да се помисли как ще се защитят интересите на тези акционери. Да, тези компании ще останат публични, но акционерите освен на OTC пазар няма да имат друг начин да търгуват и да получат справедлива цена за своите акции. Знаем, че ОТС пазарът е пазар на договаряне, няма ясни котировки купува - продава и в общи линии може лесно да бъдат подведени да продадат акциите си на неизгодни за тях цени.

Вие имате ли клиенти, които търгуват с някои  от компаниите в списъка за наблюдение?

- Със сигурност  имаме клиенти, които търгуват  с тези компании. За момента  обаче нямаме запитвания от  клиенти по този въпрос, защото  според мен самите акционери  не са наясно точно какво  се случва. Отделно имаме клиенти  с акции от някои от дружествата, които доста дълго време не са се интересували какво става с техните книжа. Част от тях не са се интересували от момента, в който пазарът е паднал толкова, че цените вече не ги устройват. Именно това е една от причините някои от компаниите да попаднат във въпросния списък. Нормално е по време на криза цените да падат и съответно интересът към търговията с акции да е спаднал. Именно това изкривява реалната представа кои дружества трябва да бъдат свалени от търговия. Клиентите и самите дружества в момента са в изчаквателен режим и типично по български аз очаквам да има активизиране в последния момент.

Разглеждана ли е възможността Карол да стане  маркетмейкър на някоя от компаниите?

- Обсъждали сме  такива варианти, но ясни стъпки  в тази посока не сме предприели. Проблемът при маркетмейкърството е, че не можеш активно да го практикуваш, както е на развитите пазари, защото не можеш да продаваш акции, които нямаш. За да станеш маркетмейкър и едновременно да купуваш и продаваш за собствена сметка, означава в портфейла на инвестиционния посредник да влязат доста неликвидни към момента дружества. Те може да повлияят негативно на капиталовата адекватност. Така че, за да стане един посредник маркетмейкър, трябва предварително да си купи акции. Най-често това трябва да стане от мажоритарния собственик.

Необходимо ли беше да се занижат критериите за участие  в Sofix?

- Занижаването  на критерии за Sofix е малко закъсняла  реакция. На разглеждането през  март съставът и критериите  останаха без промяна, а сега, когато пазарът е вече 100% над нивата от началото на годината, имаме двойно намаление в изискването за пазарна капитализация на съставящите го компании. Прави странно впечатление фактът, че през септември имаше над 20 компании, които отговаряха на старите и по-високи критерии за Sofix, а след снижението на критериите част от тези компании останаха извън състава на индекса. Получаваме запитвания от клиенти, които не могат да проумеят как може водещи компании за българския пазар, които са включени в различни индекси на Dow Jones, да не фигурират в състава на Sofix. Такива въпроси говорят за непрозрачност и голяма доза субективизъм в критериите за структуриране на индекса.

Какво ще се промени  за вас, ако Комисията за финансов надзор премине под шапката на БНБ?

- Идеята за  единен регулатор не е отскоро.  Такива промени в надзора трябва  да бъдат детайлно обмисляни  и по-широко дискутирани с всички  участници и браншови организации.  Не трябва да следваме световната  тенденция само заради това, че  има такава тенденция, без да мислим с какво това ще подобри текущата ситуация на регионално ниво. За посредниците подобно сливане на две институции би довело до обединение на контролни функции в единен регулатор. В момента валутните операции на инвестиционните посредници се проверяват от БНБ, а инвестиционната дейност от КФН. Разбира се, подобно сливане ще е съпроводено с редица промени по нормативната уредба, което не е лек процес. Дори и при евентуално сливане аз съм на мнение, че в новата структура трябва да се запазят вече утвърдени и работещи управления от състава на КФН като Надзор на инвестиционната дейност, Застрахователен надзор и Осигурителен надзор.

На какъв етап е в момента капиталовият пазар  в България?

- Вече сме  доста над дъното, което беше  фиксирано в началото на тази година. Започна тенденция на възстановяване, но доколко тя ще е трайна и колко време ще отнеме, само времето ще покаже. Новините, които идват отвън, все пак са положителни. Вече виждаме банки, които възстановяват държавните помощи, които са получили. Но така или иначе ще мине още доста време, преди да видим реалната икономика възстановена.

Визитка

Кой е Ангел  Рабаджийски

Роден е в  Пазарджик през 1980 г. Там завършва и математическа гимназия.

Висшето си образование  е завършил в Университета за нацио­нално и световно стопанство със специалност Счетоводство и контрол. По-късно защитава и магистърска степен по финанси.

Работи в Карол  от осем години. Отначало е започнал от най-ниското ниво - фронт офис. След това минава през счетоводния  отдел, отдел Международни пазари, брокер на ценни книжа, докато стигне до позицията на изпълнителен директор на най-големия инвестиционен посредник в България.
 

Your browser may not support display of this image.

08.10.2009 г., с. 15

Дял

Облигации донесоха 10% от оборота

Засилената търговия с облигации по време на вчерашната борсова сесия донесе 91 044 лв., или 10% от общия оборот на борсата. Всичките дългови ценни книжа, които се изтъргуваха на борсата, бяха на неофициалния пазар. Сред разменените облигации имаше книжа на 2 банки - Алианц Банк България АД и Инвестбанк АД. В сектора на финансовите дружества компания им правиха лизинговите дружества Евролизинг ЕАД, Еврохолд България АД, както и ХипоКредит АД. Сред изтъргуваните дългови книжа имаше и облигации на община Шумен, както и на слаболиквидни компании.

М. Иванов | pari.bg

Your browser may not support display of this image.

08.10.2009 г., с. 15

Борсов  коментар

Червените настроения се завърнаха  на борсовия фронт

Централна кооперативна банка  събра погледите  на инвеститорите  в последната търговска  сесия

Мирослав Иванов, mivanov@pari.bg

Мъчителен ден  за борсовата търговия се оказа сряда. Инвеститорите бяха изключително лениви и се съгласиха да сключат сделки за едва 894 152 лв.  Книжа за 194 167 лв. бяха изтъргувани на извънрегулирания пазар.

В условията  на ниска ликвидност три от индексите се обагриха в червено. Най-голям спад отчете бенчмаркът Sofix, който изостана с 0.51% до 470.11 пункта. След него се нареди широкият измерител BG40, който поевтиня с 0.44% до 128.66 точки. Трети по спад остана BGTR30, който намали стойността си с 0.23% до 357.31 пункта.

Единственият  индекс, който не се включи в мечото хоро, беше BGREIT. Измерителят на акционерните дружества със специална инвестиционна  цел поскъпна с 0.87% до 48.48 пункта.

Централна кооперативна банка събра погледите на инвеститорите в търговската сесия. По позицията на трезора преминаха 118 810 акции при 0.67% спад в цената до 1.47 лв. за брой. Корпорация за технологии и иновации Съединение АД също беше сред силно търгуваните компании. От компанията се изтъргуваха 55 999 ценни книжа. Акциите намалиха цената си с 8.09% до 0.19 лв. за брой.

Силно раздвижване  имаше в сделките с облигации. Най-търгувани бяха дълговите ценни  книжа на София Комерс-Кредит груп АД и Флорина България АД. Търговия с облигации имаше общо по 21 позиции.

Написаното не е препоръка за сделки с ценни  книжа.
Ключови думи: Ангел Рабаджийски, изпълнителен директор, Карол, търговия, акции,

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |