В новините
 
14.10.2009 19:35   Новината е видяна 4748 пъти
Областният управител Константин Гребенаров назначи проверка във връзка с писмо - сигнал от г-н Атанас Терзиев – общински съветник в ОбС – Несебър.
На 8.10.09г. на вниманието на областния управител  Константин Гребенаров постъпи писмо - сигнал от Атанас Терзиев – общински съветник в ОбС – Несебър.

В сигнала  г-н Терзиев изказва мнение  за незаконосъобразност на Решение  на ОбС – Несебър. Според жалбоподателя одобреният с решението ПУП – ПРЗ е предназначен да послужи за промяна на предназначението на имота, респективно за изключването му от горския фонд., което противоречи  с наложения от народното събрание мораториум за промяна  предназначението на гори и земи от горския фонд.

Искането  на Терзиев към  областния управител  е да бъдат оспорени пред Административен  съд или върнати  за ново обсъждане  приетите решения от ОбС – Несебър.
 

След  извършената проверка по сигнала на жалбоподателя  областният управител Константин Гребенаров изказва следното становище:
 

СТАНОВИЩЕ:
 

     Разгледан по същество сигналът за незаконосъобразност  на решението на  ОбС – Несебър  е неоснователен, тъй като одобреният с него ПУП – ПРЗ няма за пряка  и непосредствена последица изключването на имота от горския фонд.

Изключването  на гори и земи от горския фонд, собственост  на физически и юридически лица с площ до 100 дка е от компетентността на председателя на Държавната агенция по горите. Наличието на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план е само една от предпоставките за промяна на предназначението на имота. Крайният административен акт, финализиращ процедурата по изключването на имота и промяната на предназначението му, е заповедта на председателя на ДАГ и именно издаването на такава заповед в разглежданата хипотеза би било незаконосъобразно поради противоречие с наложената от народното събрание временна забрана. Доколкото няма допуснати нарушения на процедурните правила по изработване, приемане и одобряване на ПУП – ПРЗ, същият не е незаконосъобразен.
 

Съгласно  трайно установената практика на Върховния  административен съд

/ВАС/  съдебният контрол върху актовете  по Закона за устройство на  територията /ЗУТ/ е специален  и може да се осъществи единствено  по жалба на определените в  този закон заинтересувани лица  или по протест на прокурора.  Областният управител не е  от кръга на изброените в този закон лица, легитимирани да оспорят решението на общинския съвет за одобряване на подробен устройствен план за имот – собственост на търговско дружество. В тази връзка контролът на областния управител е недопустим по отношение на решенията на общинските съвети, представляващи административни актове по смисъла на чл. 215 от Закона за устройство на територията.
Ключови думи: областeн управител, Константин Гребенаров, Терзиев, незаконосъобразност, гори, земи, собственост, устройствен план, закон,

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |