В новините
 
13.11.2009 07:01   Новината е видяна 11405 пъти
Призив за съвместни изследвания върху болестите на Алцхаймер и Паркинсон
Плановете за координирани изследвания  между държавите  членки в ЕС върху  невродегенеративните заболявания (като болестите  на Алцхаймер и  Паркинсон) получиха силна подкрепа от Европейския парламент  в приета в четвъртък резолюция. Целта на съвместните научни изследвания е да се обединят и разширят наличните умения, знания и финансови ресурси, като по този начин се увеличат ползите от изследванията, извършвани в 27-те държави членки.

Невродегенеративните  заболявания са едно от най-големите предизвикателства пред Европа в областта на психичното здраве. Над 7 милиона души на стария континент страдат от болестите на Алцхаймер и Паркинсон, като се очаква техният брой да се удвои към 2020 г. поради застаряването на населението. В момента все още няма ефективно лечение за тези болести, а знанията в областта на превенцията, лечението и идентифицирането на рисковите фактори са твърде ограничени.

В своята резолюция  Парламентът насърчава всички държави  членки да разработят обща програма за научни изследвания в областта на невродегенеративните заболявания, като в същото време подобрят епидемиологичните данни относно болестта на Алцхаймер и други форми на невропсихични разстройства.

Широкообхватни  изследвания при  по-добро използване на данните и методите

Тестовете за ранна  диагностика, изследването на рискови  фактори (като околната среда), както  и критериите за ранна диагностика  са от решаващо значение за борбата  срещу тази болест. В този контекст депутатите предлагат провеждането на широкообхватни епидемиологични и клинични изследвания в сътрудничество между отделните държави, както и прилагането на мултидисциплинарен подход към изследванията в тази област, включващ диагностика, лечение, превенция и социални изследвания.

Научните изследвания  трябва също да разгледат зависимостта между процеса на остаряване и  нервнопсихичните разстройства, както  и между нервнопсихичните разстройства и депресията в напреднала възраст. Приоритетите на научноизследователските  програми трябва да се концентрират върху превенцията, биомаркерите (включително генетичната предразположеност); методите на образни изследвания; методите за ранна диагностика чрез използване на мултидисциплинарен подход, стандартизирането на критериите и диагностичните инструменти и създаването на широкообхватни бази данни.

По-добра  осведоменост и по-малко  бюрокрация

Депутатите насърчават Комисията и Съвета да включат  проблемите на нервнопсихичните разстройства във всички съществуващи и предстоящи инициативи на ЕС, свързани с превенция на заболяванията. Държавите членки от своя страна трябва да насърчават „здравословни за мозъчната дейност начини на живот“. 

В този контекст ЕП предлага обявяването на Европейска година на борбата с мозъчните заболявания, за да се увеличи информираността относно мозъчните заболявания, свързани със стареенето, и мерките за тяхното предотвратяване.

Парламентът изтъква, че при изготвянето на този пилотен  проект трябва да се използват съществуващите структури, за да се избегне създаването  на нови бюрократични структури, и да се търси сътрудничество с индустрията, за да се използват максимално всички налични ресурси и опит.

Искане  за ново правно основание  за бъдещите изследвания 

Според депутатите всички бъдещи инициативи за съвместни  научни изследвания трябва да бъдат приемани на европейско ниво под правно основание, попадащо в раздела за европейското изследователско пространство. Това ще даде на Парламента правомощия в рамките на съвместното вземане на решения след влизането в сила на Договора от Лисабон.
Ключови думи: невродегенеративни заболявания, болести, Алцхаймер, ранна диагностика,

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |