В новините
 
13.11.2009 07:07   Новината е видяна 4497 пъти
Ограничаване и превенция на неформалната икономика
Проектът  „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” се изпълнява  от Асоциация на индустриалния капитал  в България в партньорство с  Конфедерация на независимите синдикати в България, за периода 2009 – 2013 г. Той е на стойност 8 902 959 лева и е финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по препоръка на Европейската комисия за насърчаване на съвместните действия на социалните партньори.

     Целта на проекта е ограничаване и превенция на неформалната икономика в България, както и в пилотните сектори машиностроене, електротехника, информационни технологии, инфраструктурно строителство, лека промишленост, парфюмерия и козметика, млекопреработване, туризъм, небанкови финансови услуги и услуги от общ интерес и създаване на обществена нетърпимост към всички нейни форми и прояви.

Изпълнението  на проектните дейности ще доведе и  до постигането на следните специфични цели:

   1. Разкриване на формите и моделите на проявление на неформалната икономика и идентифициране на количествените характеристики на проявлението на това явление.
   2. На основата на разкрити тенденции и предизвикателства в проявленията на неформалната икономика, планиране и осъществяване на системни стратегически действия по нейното ограничаване и превенция, включително чрез създаването на функциониращ и ясно разпознаваем Национален Център за Превенция на Неформалната Икономика.
   3. Обезпечаване на функционирането на система за измерване на риска от наличието на неформална икономика, включително посредством съставянето на Композитен Индекс за диагностика и превенция на неформалната икономика.
   4. Повишаване на информираността и формиране на ключови знания и умения сред целевите групи за ограничаване и превенция на неформалната икономика.
   5. Създаване на обществена нетърпимост към всички форми на проява и към самото явление неформална икономика.

 

   6. Подобряване на социално – икономическата среда  в резултат от ограничаването и превенцията  на неформалната икономика, включително  чрез подобряване на условията на труд и на конкурентоспособността като следствие от „изсветляване” на икономиката.
   7. Разширяване и задълбочаване на координираните действия на браншовите работодателски организации със синдикалните федерации за ограничаване и превенция на неформалната икономика във фирмите.

Проектът  предвижда изпълнението на координирани системни стратегически действия за ограничаване и превенция на неформалната икономика, по-важните от които:

   1. Изграждане на Национален Център за Превенция на Неформалната Икономика, включително осигуряване на портфолио от предлагани от него услуги и обществена информираност за дейностите и възможностите му.
   2. Набиране, обработване и анализ на вторична информация за разкриване на тенденциите и предизвикателствата в ограничаването и превенцията на неформалната икономика.
   3. Извършване на вътрешнофирмени и браншови одити за разкриване на основните форми на проявление на неформалната икономика и за определяне на референтни стойности на ключови индикатори по региони и браншове.
   4. Набиране, обработване и анализ на първична информация за неформалната икономика посредством серия от национални представителни проучвания.
   5. Изготвяне на серия аналитични документи – Комплексен Аналитичен Доклад, Методология за диагностика, ограничаване и превенция на неформалната икономика и Модул за структурирано събиране на регулярна информация за оценка на риска от наличието на неформална икономика.
   6. Представяне на серията аналитични документи за постигане на обществен консенсус по направените изводи и по необходимостта от предприемане на действия.
   7. Изготвяне на Стратегически план за ограничаване и превенция на неформалната икономика.
   8. Разработване и внедряване на информационна система, която да обслужва изчисляването на Композитен индекс за ограничаване и превенция  неформалната икономика , както и за определяне на риска от наличието й и за осигуряване на ежегоден мониторинг на напредъка в превенцията й.
   9. Планиране и изпълнение на Обучения за ограничаване и превенция на неформалната икономика сред работници и служители и работодатели, включително при ползване на възможностите на дистанционната форма на обучение.
  10. Планиране и осъществяване на национална и регионални обществени информационни кампании за промяна на обществените нагласи към нетърпимост на всички прояви на неформалната икономика.
  11. Изготвяне, консултиране и представяне на Предложения за промени в нормативните актове за ограничаване и превенция на неформалната икономика.
  12. Формулиране и изпълнение на Стратегия за развитие на дейността на Националния Център.
  13. Изследване за измерване на ефектите от това как са се повлияли проявленията на неформалната икономика от мерките, предприети в изпълнение на проекта.

Въпреки различните си ефекти в различните страни, съществуването на неформалната икономика е знак за настоящи или  бъдещи проблеми на обществото – прекалено  силна регулация, липса на адекватен  контрол, неприемане на официалните  правила, появяване на нови форми на бизнес и социални връзки и др.

През  последните години Международната организация  на труда и нейното Бюро за работодателските организации, а също така и нарастващ  брой работодателски организации на национално и браншово равнище, стигнаха до извода, че проактивния подход към полето на действие на неформалната икономика би могъл да изведе на светло значителен трудов потенциал и благосъстояние, които в момента са маргинализирани в сивия сектор.

Без да се взимат под внимание различията в концепциите и методологиите, оценките за размера на неформалната икономика в България от 1990 година насам варират между 16 % и 38 % от БВП, което нарежда страната ни сред най-сивите нови страни-членки на ЕС. Най-силно засегнати са трудоемките сектори:  строителството, туризма, селското стопанство и услугите (например ремонти, частно обучение, здравеопазване и т.н.), но изследвания показват, че значителни сиви области съществуват и в промишлеността (особено в акцизните сектори – производство на алкохол, цигари, горива), текстил и транспорт. 
 

      Влиянието на неформалната икономика върху  общото социално-икономическо развитие на страната има нееднозначна оценка. Приема се, че неформалната икономика е източник на нелоялна конкуренция и корупция и се е превърнала в основна пречка пред бизнеса. Според изследване на Световната банка сред българските фирми, през 2007 г. неформалната икономика е била на първо място сред бариерите пред фирмените инвестиции в България – всъщност нелоялната конкуренция, както фирмите виждат и разбират корупцията, е основната пречка и проблем пред икономически активните субекти в България през последните 10 години.

      От  гледна точка на легалния бизнес неформалната икономика определено има негативни  последствия – затруднява се наемането  на персонал, включително и висококвалифициран (на практика се свива пазара на труда), повишава се опасността от фалит на икономическите структури, работещи на светло, прави се пазарен дъмпинг, затруднява се намирането на инвестиции, принудително се работи с по-ниска печалба, регистрира се загуба на клиенти, спад на продажби, установяват се практики на нелоялна конкуренция. 
Ключови думи: икономика, информационни услуги, обществена нетърпимост,

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |