В новините
 
07.12.2009 07:51   Новината е видяна 2408 пъти
Европейската комисия организира конференция за политиките по проблемите на хората с увреждания на 3 и 4 декември 2009 г.
През 2009 г. 53% от европейците смятат, че дискриминацията на основата на увреждане е широко разпространена в тяхната държава в сравнение с 45% през 2008 г., сочат резултатите от наскоро проведено проучване на „Евробарометър“. По повод Европейския ден на хората с увреждания Европейската комисия организира конференция, поставяща акцент върху независимия живот, в тясно сътрудничество с Европейския форум на хората с увреждания. Кампанията „За различността. Против дискриминацията.“ на Европейската комисия, която повишава осведомеността по въпросите на всички форми на дискриминация и най-вече на основата на увреждане, ще бъде представена на конференцията.

Европейският комисар по заетостта, социалните въпроси и равните възможности, Владимир Шпидла, заяви: „Европа има силна правна рамка за насърчаване на равното третиране, но въпреки това хората с увреждания продължават да са подложени всекидневно на дискриминация. Предложението на Комисията за разширяване на защитата от дискриминация на хората с увреждания извън работното място е ключов момент в социалната ни програма – тя завършва йерархията на отделните равнища на защита на хората от дискриминация. Европейският парламент даде своята подкрепа и се надяваме, че ще се приближим към постигането на споразумение с министрите на ЕС през следващите няколко месеца". Конференцията се организира ежегодно: тази година тя ще се проведе в Брюксел в периода 3-4 декември и има за цел да повиши осведомеността по въпросите, свързани с независимия начин на живот. Акцентът ще бъде поставен най-вече върху икономическата независимост, обществените услуги и помощните технологии.

Основни данни
Около 65 милиона души са хората с увреждания в Европа, като броят им непрекъснато нараства със застаряването на населението. Последното проучване на общественото мнение на „Евробарометър“ за дискриминацията (1) сочи, че има значително увеличаване на възприеманата дискриминация на основа на увреждане – от 45% през 2008 г. на 53% през 2009 г. – което вероятно се дължи на въздействието от икономическия спад. Тези данни варират в отделните държави, като в България този процент е 47% през 2009 г. в сравнение с 32% през 2008 г.

Фактите и цифрите, представени от Европейския форум на хората с увреждания, сочат, че има между два и три пъти по-голяма вероятност хората с увреждания да останат без работа в сравнение с хората без увреждания. Същевременно, вероятността хората с увреждания да не следват висше образование е над 50% в сравнение с хората без увреждания. Това води до по-ниско ниво на доходи на хората с увреждания: едва 38% от хората на възраст между 16 и 34 г. от тази група в Европа получават доходи от трудови правоотношения в сравнение с 64% от хората без увреждания.

Обща информация
Миналата седмица Европейският съюз направи стъпка в посока присъединяване към Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, след като министрите на ЕС се съгласиха да подпишат документа. Конвенцията представлява първият международен, правно обвързващ документ, който определя минимални стандарти за защита и опазване на всички граждански, политически, социални, икономически и културни права на хората с увреждания по целия свят. Тя е и първата всеобхватна конвенция за човешките права, която ще бъде подписана от ЕС. Вж. съобщението за медиите на Европейската комисия от 30 ноември 2009 г.:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1850&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr

Европейската комисия работи и по следващата Европейска стратегия за хората с увреждания 2010-2020 г., в която в значителна степен ще бъдат отразени основните моменти от Конвенцията. ЕС е разработил комплексно законодателство за борба срещу дискриминацията на основата на раса или етнически произход, религия или вяра, увреждане, възраст и сексуална ориентация. С цел допълване на съществуващото законодателство (за расовото равенство и равното третиране в областта на заетостта), Комисията е предложила нова Директива срещу дискриминацията на основата на религия или вяра, увреждане, възраст и сексуална ориентация, която да разшири защитата извън сферата на заетостта – към социалната закрила, образованието и достъпа до стоки и услуги. Директивата обхваща равното третиране на хората с увреждания.

Кампанията „За различността. Против дискриминацията.“ през 2009 г.
Информационната кампанията „За различността. Против дискриминацията.“ се организира във всичките 27 държави-членки на ЕС, като има за цел да повиши осведомеността по въпросите на дискриминацията и съществуващото законодателство за борба срещу дискриминацията, както и да акцентира върху предимствата от многообразието на работното място и в обществото като цяло. През 2009 г. в рамките на кампанията бяха проведени 56 прояви на национално и местно ниво, беше организиран конкурс за награда за журналистика, в който бяха подадени 515 материала от всички държави-членки на ЕС, беше стартиран нов уебсайт за информиране на обществеността и бяха организирани дни на многообразието в Кипър, Швеция, Люксембург и Португалия. С цел повишаване на осведомеността относно положението на хората с увреждания, кампанията бе представена на подобни прояви, между които „Ден на кариерата за хората с увреждания“ в България, изложението „Handica“ във Франция и конференцията „Day of Welfare" в Германия“.
Ключови думи: дискриминация, увреждане, проучване, увреждания, Европейска комисия, дискриминация,

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
Мебели Бургас | namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |