В новините
 
18.12.2009 06:29   Новината е видяна 8852 пъти
ЕП прие бюджет 2010 и допълнителната помощ за Козлодуй

Бюджетът  на ЕС за 2010 г. ще бъде 141.453 милиарда евро в ангажименти и 122.937 милиарда евро в плащания, след като в четвъртък депутатите гласуваха за неговото окончателно приемане. Основното предизвикателство в бюджетна процедура тази година беше намирането на средства за програмата за икономическо възстановяване, която ще струва на ЕС 2.4 милиарда евро за следващата година. ЕП одобри и отпускането на 75 милиона евро за 2010 г. като помощ за закриването на реактори 1-4 в централата в Козлодуй. 

Докладчикът László Surján (ЕНП, Унгария) заяви по време на дебата в пленарната зала, че "ако искаме европейците да се чувстват по-сигурни през 2010 г., трябва да прилагаме разумно този бюджет. Точно затова ние засилваме енергийната сигурност, подкрепяме създаването на работни места и въвеждаме механизма за микрофинансиране. (...) Искаме да подпомогнем млечния сектор и да намалим вредните последствия от климатичните промени." 

С гласуването  в четвъртък депутатите окончателно  приеха бюджета за 2010 г., който е  и последният бюджет, договорен според правилата на договора от Ница. Плащанията представляват 1.04% от Брутния национален доход (БНД) на ЕС. 

Програма  за икономическо възстановяване 

Програмата  за икономическо възстановяване на ЕС, която е в размер на 5 милиарда евро и обхваща 2009 и 2010 г., цели да подкрепи енергийни проекти, както и проекти за развитие на селските райони. При нейното договаряне по-рано тази година не беше постигнато споразумение относно финансирането за 2010 г. на програмата (в размер на 2.4 милиарда евро). След продължили месеци преговори, европейските институции се споразумяха за нейното финансиране да се използват неизползвани средства и маржове от 2009 и 2010 г. (предназначени основно за земеделие и администрация) 

Програмата  предвижда 200 милиона евро за подпомагане  на изграждането на газопровода Набуко, чрез който природният газ от Каспийско море ще достига до ЕС. Държавите членки, които ще получат финансиране по тази линия, са България, Австрия, Унгария, Германия и Румъния. За изграждането на инфраструктурата за свързване на газопреносните мрежи между България и Гърция ще бъдат отпуснати 45 милиона евро (за линията Стара Загора-Димитровград-Гюмюрджина). 10 милиона евро ще бъдат отпуснати съответно за свързването на газопреносните мрежи на България и Румъния. България, заедно с още 11 държави членки, ще получи финансиране и за изграждане на инфраструктура и съоръжения, позволяващи подаване на газ в случай на "кратковременно смущение в доставките". 

Помощ за затварянето на блокове 1-4 на централата в Козлодуй 

Държавите членки ще добавят 120 милиона евро "свежи" фондове към програмата за възстановяване чрез инструмента за гъвкавост, от който ще се финансира и помощта за 2010 г. за закриването на блокове 1-4 на атомната централа в Козлодуй. Туй като това първоначално не беше предвидено в многогодишната финансова рамка за 2007-2013 г., депутатите считат, че "този въпрос, като нова бюджетна позиция, заслужава подходящо решение за многогодишно финансиране, което следва да бъде осигурено в рамките на предстоящите бюджетни предложения". 

Този бюджет беше последният, договорен съгласно правилата на договора от Ница, според които Парламентът няма правомощия по отношение на земеделските разходи. Въпреки това ЕП успя да въведе допълнителна бюджетна линия за подкрепа на млекопроизводителите (в размер на 300 милиона евро), за която депутатите настояват от години. С договора от Лисабон Парламентът получи пълни правомощия при определянето на целия бюджет на ЕС. 

Бюджетът  на ЕС за 2010 г. изглежда по следния начин:  

  Бюджет 2010 Сравнение с  бюджет 2009* Финансови
  перспективи 2010
  Краен бюджет 2010
    Ангажи-
  менти
  Плаща
  ния
  Ангажи
  менти
  Плаща
  ния
  Ангажи
  менти
  Плаща
  ния
  Бюджетна  линия
  1a Конкурентос
  пособност за растеж и заетост
  13775 11106 14362 - 14862 11342
  1b Растеж  и заетост:
  сближаване
  48427 34963 49388 - 49388 36385
  2 Запазване  и управление
  на природните  ресурси
  56721 52566 59955 - 59499 58136
  3a Свобода,  сигурност
  и правосъдие
  864 617 1025 - 1006 739
  3b Гражданство 663 691 668 - 668 659
  4 ЕС като  глобален партньор 8104 8324 7893 - 8141 7788
  5 Администрация 7695 7695 7882 - 7889 7889
  Общо 136458 116172 141173 134155 141453 122937
  Като % от БНД 1.18% 1.00% - - 1.20% 1.04%
 

*Бюджетът за 2009 г. (за разлика от 2010 г.) включва и предприсъединителна помощ за България и Румъния в размер на 209 милиона евро, която е включена в общия бюджет за 2009 г. 

За всяка  бюджетна линия има две различни бюджетни функции: задължения и плащания. Задълженията се отнасят към това колко средства ЕС може да ангажира за бъдещи плащания (например при подписване на договори или започване на тръжни процедури) за дадената година. В същото време плащанията показват реално извършените бюджетни транзакции през дадената година. 

Докладчици: László Surján (ЕНП, Унгария) за общия бюджет на ЕС (бюджет на Комисията) и Vladimír Maňka (С&Д, Словакия) за бюджета на всички останали институции

Ключови думи: Бюджетът на ЕС за 2010 г. ще бъде 141.453 милиарда евро в ангажименти и 122.937 милиарда евро в плащания, след като в четвъртък депутатите гласуваха за неговото окончателно приемане. Основното предизвикателство в бюджетна процедура тази година беше намирането на средства за програмата за икономическо възстановяване, която ще струва на ЕС 2.4 милиарда евро за следващата година. ЕП одобри и отпускането на 75 милиона евро за 2010 г. като помощ за закриването на реактори 1-4 в централата в Козлодуй. Докладчикът László Surján (ЕНП, Унгария) заяви по време на дебата в пленарната зала, че "ако искаме европейците да се чувстват по-сигурни през 2010 г., трябва да прилагаме разумно този бюджет. Точно затова ние засилваме енергийната сигурност, подкрепяме създаването на работни места и въвеждаме механизма за микрофинансиране. (...) Искаме да подпомогнем млечния сектор и да намалим вредните последствия от климатичните промени." С гласуването в четвъртък депутатите окончателно приеха бюджета за 2010 г., който е и последният бюджет, договорен според правилата на договора от Ница. Плащанията представляват 1.04% от Брутния национален доход (БНД) на ЕС. Програма за икономическо възстановяване Програмата за икономическо възстановяване на ЕС, която е в размер на 5 милиарда евро и обхваща 2009 и 2010 г., цели да подкрепи енергийни проекти, както и проекти за развитие на селските райони. При нейното договаряне по-рано тази година не беше постигнато споразумение относно финансирането за 2010 г. на програмата (в размер на 2.4 милиарда евро). След продължили месеци преговори, европейските институции се споразумяха за нейното финансиране да се използват неизползвани средства и маржове от 2009 и 2010 г. (предназначени основно за земеделие и администрация) Програмата предвижда 200 милиона евро за подпомагане на изграждането на газопровода Набуко, чрез който природният газ от Каспийско море ще достига до ЕС. Държавите членки, които ще получат финансиране по тази линия, са България, Австрия, Унгария, Германия и Румъния. За изграждането на инфраструктурата за свързване на газопреносните мрежи между България и Гърция ще бъдат отпуснати 45 милиона евро (за линията Стара Загора-Димитровград-Гюмюрджина). 10 милиона евро ще бъдат отпуснати съответно за свързването на газопреносните мрежи на България и Румъния. България, заедно с още 11 държави членки, ще получи финансиране и за изграждане на инфраструктура и съоръжения, позволяващи подаване на газ в случай на "кратковременно смущение в доставките". Помощ за затварянето на блокове 1-4 на централата в Козлодуй Държавите членки ще добавят 120 милиона евро "свежи" фондове към програмата за възстановяване чрез инструмента за гъвкавост, от който ще се финансира и помощта за 2010 г. за закриването на блокове 1-4 на атомната централа в Козлодуй. Туй като това първоначално не беше предвидено в многогодишната финансова рамка за 2007-2013 г., депутатите считат, че "този въпрос, като нова бюджетна позиция, заслужава подходящо решение за многогодишно финансиране, което следва да бъде осигурено в рамките на предстоящите бюджетни предложения". Този бюджет беше последният, договорен съгласно правилата на договора от Ница, според които Парламентът няма правомощия по отношение на земеделските разходи. Въпреки това ЕП успя да въведе допълнителна бюджетна линия за подкрепа на млекопроизводителите (в размер на 300 милиона евро), за която депутатите настояват от години. С договора от Лисабон Парламентът получи пълни правомощия при определянето на целия бюджет на ЕС. Бюджетът на ЕС за 2010 г. изглежда по следния начин: Бюджет 2010 Сравнение с бюджет 2009* Финансови перспективи 2010 Краен бюджет 2010 Ангажименти Плащания Ангажименти Плащания Ангажименти Плащания Бюджетна линия 1a Конкурентоспособност за растеж и заетост 13775 11106 14362 - 14862 11342 1b Растеж и заетост: сближаване 48427 34963 49388 - 49388 36385 2 Запазване и управление на природните ресурси 56721 52566 59955 - 59499 58136 3a Свобода, сигурност и правосъдие 864 617 1025 - 1006 739 3b Гражданство 663 691 668 - 668 659 4 ЕС като глобален партньор 8104 8324 7893 - 8141 7788 5 Администрация 7695 7695 7882 - 7889 7889 Общо 136458 116172 141173 134155 141453 122937 Като % от БНД 1.18% 1.00% - - 1.20% 1.04% *Бюджетът за 2009 г. (за разлика от 2010 г.) включва и предприсъединителна помощ за България и Румъния в размер на 209 милиона евро, която е включена в общия бюджет за 2009 г. За всяка бюджетна линия има две различни бюджетни функции: задължения и плащания. Задълженията се отнасят към това колко средства ЕС може да ангажира за бъдещи плащания (например при подписване на договори или започване на тръжни процедури) за дадената година. В същото време плащанията показват реално извършените бюджетни транзакции през дадената година. Докладчици: László Surján (ЕНП, Унгария) за общия бюджет на ЕС (бюджет на Комисията) и Vladimír Maňka (С&Д, Словакия) за бюджета на всички останали институции,

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |