В новините
 
14.02.2006 06:30   Новината е видяна 1617 пъти
Приход от 2 120 лева на глава от населението осигурява бюджет 2006 за Община Приморско
Проектът за бюджет за 2006 година на Община Приморско е разработен при пълно спазване разпоредбите на ЗДБРБ, ЗОБ и Решение №21/19.01.2006 год. на Министерски съвет за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на местни и делегирани от държавата и определяне на стандарти за численост на персонала и стандартите за издръжка на делегираните от държавата дейности.
Поставените годишни цели за 2006 година в бюджета на Община Приморско отразяват утвърдената стратегия за развитие на общината, плановете на развитие на отделните кметства, спецификата на черноморската община, както и предложенията на населението при обсъждане проекта за бюджет на проведените общи събрания по отделните населени места на територията на Община Приморско, стана ясно по време на последното заседание на Общинския съвет на черноморската община, провело се в края на миналата седмица.
Според приетия от общинските съветници бюджет на Община Приморско за 2006 година, приходите са в размер на 12 713 582 лв, което представлява 104,94% спрямо отчета на общината за 2005 год. и осигуряват рекорден приход на глава от населението на общината в рамките на 2 120 лев, което е със 105 на сто повече спрямо 2005 год.
Приходите с държавен характер залегнали в бюджет 2006 на Община Приморско са в рамките на 1 577 182 лева. В тях е включен и държавния трансфер за преотстъпен данък по ЗОДФЛ – 468 830 лева, общата допълваща субсидия и преходния остатък.
Приходите с местен характер заложени в бюджета за настоящата година са в рамките на 11 136 400 лева, което сочи ръст от 129% спрямо отчета за 2005 година. Предвидените данъчни приходи са в рамките на 600 000 лв, а неданъчните – 8 348 903 лв. Преходният остатък е в размер на 2 187 487 лв.
12 713 582 лв. да бъдат планираните разходи залегнали в бюджет 2006 за Община Приморско одобриха на последното си заседание общинските съветници в черноморската община. Най – много средства – 5 649 363 лв. ще бъдат заделени за строителство и БКС. Сумата сочи ръст от 121,5% спрямо отчета за вложени средства по това перо през 2005 година. 254,23 на сто ръст спрямо отчета през 2006 – та година сочат средствата, които ще бъдат заделени от общинския бюджет по перо „Здравеопазване”. Сериозно увеличение ще има и в размера на разходите заделени за „Култура” – ръст от 147,10% спрямо отчета на 2005 – та година, „Икономически дейности” – 147,93 на сти и „Социални грижи” – 139,22 на сто ръст спрямо отчета за 2005 – та година.
Основно средствата от бюджет 2006 на Община Приморско ще бъдат насочени към благоустрояване и повишаване благосъстоянието на жителите на общината. За разширяване на безплатния обществен превоз на територията на общината и подобряване на транспортното обслужване ще бъдат доставени допълнително три автобуса. В Бюджет 2006 са предвидени и средства за поемане на разходите на ДКЦ Приморско за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ на жителите на общината – лабораторни, рентгенови, ехографски изследвания, физиотерапевтични дейности и др. извън лимитите на РЗОК, както и доставка на нова медицинска апаратура, с което ще се увеличат предоставените услуги в ДКЦ – Приморско и ще се подобри здравното обслужване на населението в общината.
За стимулиране на младите семейства и развитието на демографските процеси на територията на община Приморско в бюджета бяха заложени средства за изплащане на 2 000 лева еднократна помощ за всяко новородено дете, чиито родители са постоянни жители на община Приморско. В срок от 30 дена бе гласувано от общинските съветници, кметът на Община Приморско Инж. Димитър Димитров и председателят на Общинския съвет в общината да предложат за гласуване критериите по които ще става изплащането на въпросните суми.

Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
Мебели Бургас | namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |