В новините
 
10.12.2007 21:00   Новината е видяна 7893 пъти
Обшински съвет, Постоянни Комисии Към Общински съвет

Председател
Валери Симеоно
за контакти:
Сл.тел:841300
E-mail: council@obstina-bourgas.org

Заместник-председатели
Златина Манолова Касърова – Дукова
Георги Киров Георгиев

Членове

СПИСЪК НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
МАНДАТ 2007 – 2011 г.

1. Димитър Илиев Людиев
2. Иван Стефанов Вълков
3. Златина М. Касърова- Дукова
4. Семир Хусеин АбуМелих
5. Галина Ст.Милева – Георгиева
6. Георги Иванов Георгиев
7. Руслан Димитров Карагьозов
8. Диана Иванова Йорданова
9. Антонио Христов Душепеев
10. Антоанета Димитрова Събкова
11. Евгения Тодорова Попеску
12. Иван Димитров Липчев
13. Снежина Минчева Маджарова
14. Стоян Янков Гюзелев
15. Валери Симеонов Симеонов
16. Валентин Кирилов Касабов
17. Стоян Иванов Иванов
18. Деян Стойков Стойков
19. Димчо Грудев Грудев
20. Александър Киров Бояджийски
21. Делян Иванов Иванов
22. Гинка М.Дянкова - Папанчева
23. Мария Стоянова Петрова
24. Иво Цветанов Лазаров
25. Здравко Сталев Сталев
26. Петър Стоянов Таракчиев
27. Петко Атанасов Петков
28. Ваклин Атанасов Стойновски
29. Дина Димитрова Димитрова
30. Иван Йорданов Витанов
31. Соня Стоянова Георгиева
32. Бочко Кирилов Бочeв
33. Павел Маринов Маринов
34. Юлия Трифонова Йоргова
35. Георги Киров Георгиев
36.Чанко Миндов Мирчев
37. Магдалена Събева Миткова
38. Георги Пенчев Минков
39. Петър Парушев Иванов
40. Венцислав Стефанов Чамурджиев
41. Георги Василев Манев
42. Вартерес Бохос Чулуян
43. Жечка Тодорова Мутафчиева
44. Вълчо Иванов Чолаков
45. Владимир Павлинов Павлов
46. Георги Иванов Иванов
47. Петър Георгиев Цонев
48. Селим Смаил Иса
49. Мехмед Хасан Катърджъоглу
50. Красимир Христов Николов
51. Евтим Стефанов Цинцарски

File:  sp_os0711.pdf

Постоянни Комисии

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
1. Диана Иванова Йорданова – председател
2. Димчо Грудев Грудев – заместник-председател
3. Димитър Илиев Людиев – член
4. Александър Киров Бояджийски – член
5. Чанко Миндов Мирчев – член
6. Селим Смаил Иса – член
7. Вартерес Бохос Чулуян – член

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Деян Стойков Стойков – председател
2. Евгения Тодорова Попеску – заместник-председател
3. Диана Иванова Йорданова – член
4. Александър Киров Бояджийски – член
5. Юлия Трифонова Йоргова – член
6. Георги Василев Манев – член
7. Георги Иванов Иванов – член

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
1. Снежина Минчева Маджарова – председател
2. Делян Иванов Иванов – заместник-председател
3. Златина Манолова Касърова-Дукова – член
4. Антоанета Димитрова Събкова – член
5. Деян Стойков Стойков – член
6. Гинка Москова Дянкова-Папанчева – член
7. Павел Маринов Маринов – член
8. Вълчо Иванов Чолаков – член
9. Петър Георгиев Цонев – член

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
1. Соня Стоянова Георгиева – председател
2. Гинка Москова Дянкова-Папанчева – заместник-председател
3. Руслан Димитров Карагьозов – член
4. Галина Стефанова Милева-Георгиева – член
5. Петър Стоянов Таракчиев – член
6. Магдалена Събева Миткова – член
7. Жечка Тодорова Мутафчиева – член

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
1. Галина Стефанова Милева-Георгиева – председател
2. Дина Димитрова Димитрова – заместник-председател
3. Чанко Миндов Мирчев – член
4. Мария Стоянова Петрова – член
5. Здравко Сталев Сталев – член
6. Антонио Христов Душепеев – член
7. Жечка Тодорова Мутафчиева – член

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СПОРТ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И ТУРИЗЪМ
1. Бочко Кирилов Бочев – председател
2. Георги Пенчев Минков – заместник-председател
3. Иво Цветанов Лазаров – член
4. Мария Стоянова Петрова – член
5. Юлия Трифонова Йоргова – член
6. Иван Димитров Липчев – член
7. Руслан Димитров Карагьозов – член

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ
1. Павел Маринов Маринов – председател
2. Иван Стефанов Вълков – заместник-председател
3. Петко Атанасов Петков – член
4. Иво Цветанов Лазаров – член
5. Антоанета Димитрова Събкова – член
6. Дина Димитрова Димитрова – член
7. Венцеслав Стефанов Чамурджиев – член

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ
1. Здравко Сталев Сталев – председател
2. Евтим Стефанов Цинцарски – заместник-председател
3. Валентин Кирилов Касабов – член
4. Магдалена Събева Миткова – член
5. Иван Димитров Липчев – член
6. Иван Стефанов Вълков – член
7. Петър Георгиев Цонев – член

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И СЪСТАВНИ СЕЛИЩА
1. Георги Иванов Георгиев – председател
2. Стоян Иванов Иванов – заместник-председател
3. Стоян Янков Гюзелев – член
4. Делян Иванов Иванов – член
5. Владимир Павлинов Павлов – член
6. Георги Киров Георгиев – член
7. Вартерес Бохос Чулуян – член

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСКА ПОЛИТИКА
1. Стоян Иванов Иванов – председател
2. Стоян Янков Гюзелев – заместник-председател
3. Семир Хусеин Абумелих – член
4. Димитър Илиев Людиев – член
5. Валентин Кирилов Касабов – член
6. Димчо Грудев Грудев – член
7. Евтим Стефанов Цинцарски – член
8. Соня Стоянова Георгиева – член
9. Владимир Павлинов Павлов – член

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕТЕ И КОНКУРСИТЕ
1. Димчо Грудев Грудев - председател
2. Снежина Минчева Маджарова - зам. председател
3. Евгения Тодорова Попеску - общински съветник
4. Вълчо Иванов Чолаков - общински съветник
5. Деян Стойков Стойков - общински съветник
6. Вартерес Бохос Чулуян - общински съветник
7. Представител на Общинска администрация
8. Представител на Общинска администрация
9. Представител на Общинска администрация

НАДЗОРЕН СЪВЕТ НА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ – БУРГАС
1. Златина Манолова Касърова-Дукова - общински съветник
2. Семир Хусеин Абумелих - общински съветник
3. Антонио Христов Душепеев - общински съветник
4. Стоян Иванов Иванов - общински съветник
5. Александър Киров Бояджийски - общински съветник
6. Петко Атанасов Петков - общински съветник
7. Юлия Трифонова Йоргова - общински съветник
8. Соня Стоянова Георгиева - общински съветник
9. Георги Василев Манев - общински съветник
10. Представител на Общинска администрация
11. Представител на Общинска администрация

МЕСТНА КОМИСИЯ ПО ЧЛ.8, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА УРЕЖДАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ ВЪПРОСИ НА ГРАЖДАНИ С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ И ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

1. Георги Иванов Георгиев – председател
2. Дина Димитрова Димитрова – общински съветник
3. Георги Василев Манев – общински съветник
4. Мария Стоянова Петрова – общински съветник
5. Мехмед Хасан Катърджъоглу – общински съветник
6. Представител от Общинска администрация
7. Представител от Общинска администрация

Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |