В новините
 
23.07.2008 13:58   Новината е видяна 6033 пъти
Предстои Тежък ден за Бургаските Общински съветници

Тежък ден за Бургаските Общински съветници

Утре предстои поредното заседание на Общински съвет - Бургас. Както обикновено от няколко месеца насам, общинарите ще работят в Бургаски свободен университет. освен любимо учебно заведение за много от тях, знаем носталгията е черта на бургазлии, а някои от общинарите дори са бургазлии, то е и модерна сграда, паметник на епичните битки на ректора проф.д-р Петко Чобанов срещу плоскомислието на старата администрация. Професорът беше един ое малкото, които успяха да спечелят битки срещу предпоследната демократична власт.
     
Обшинарите ще поработят изглежда сериозно, защото в дневния ред са залеганлипредварително 72 точки, с които Валери Симеонов едва лище се затрудни.
     
Първа и най-важна точка е предложението за Удостояване на гранични полицаи: Михаил Пенчев Цонков, Живко Петков Петков и Николай Петков Петков със званието „Почетен гражданин на Бургас”, за защита границата на Република България и Европейския съюз. Малко пресилено, новсе пак всяка власт има своите герои, а момчетата са предполагаме по-заслужили от множество полууниформени из бургаските улици.

Следват ТОЧКА, тип "Правим нещо": Подписване на Споразумение за общинско сътрудничество между Община Бургас и МРРБ по проект „Създаване и утвърждаване на механизъм за успешни публично-частни партньорства в Община Бургас и Югоизточен район за планиране” по приоритетна Ос І „Добро управление”, подприоритет 1.4. на Оперативна програма „Административен капацитет”,

Общинарите искат и да управляват историческата част от морската градина - дали бургазлииискат общинарите да правят това не е питано, но там са останали няколко не наши места и заведения, искат също да бъде закрит Междуучилищен център за трудово и политехническо обучение – Бургас, защото той им навявал едни странни спомени.

Много е важно и ясно следното "ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от ...., относно: Поправка на допусната очевидна фактическа грешка". Ете тая фактическа грешка е тхумб Уп.

Предлага се да се Финансира подготовката на състезателите, които ще участват на ОЛИМПИЙСКИТЕ ИГРИ в Пекин – Китай, което е правилно; да се осигурят 3 000 лева за участие на учителите от Община Бургас в Четвъртата национална спартакиада на учителите и служителите в системата на средното образование - правилно!

Ще се одобрява и ПУП за трасе за оптичен кабел между кв.Долно Езерово и кв.Лозово, ПУП за трасе за канализация от местността „Под шосето”, землище гр.Бургас, ПУП за ел.провод 20 кV, ПУП за трасе на обслужващ път по плана на с.Банево до селищно образувание „Острица ІІ”, Община Бургас - товае готино,

После, от ПП „ГЕРБ” предлагат да се допълни Наредбата за реда, по който Община Бургас участва в учредяването и упражнява правото си на собственост в търговските дружества


Иа и няколко нестандартни предложения, които стават ясни на прима виста и звучатдоста интелигентно
- групата общински съветници от ПП „АТАКА” и ПП „СДС” предлагат да се построи крипта на Храм „Св.Св. Кирил и Методий” – гр.Бургас
- От групата на  общинските съветници от ПП „АТАКА”, относно: Предоставяне на подходяща сграда за изложение и представяне на нови книги от бургаски автори във връзка с есенно-литературните празници


15, 16, 17 - са за кафе паузата и са доста скучни.

Но 18. е интересна ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от група общински съветници от ПП „АТАКА”, относно: Построяване на параклис в кв. „Георги Димитров”, ж.к. „Братя Миладинови” – Бургас

19, 20, 21, 22, ... 45  са за това, че ще се сменят сумите за ТАКСИ И ЦЕНИ, площи под наем, продават други, говорят за кредити и т.н.

Няколкоанонса за конкурси за началници
 Провеждане на конкурс за избор на управител на „Бургаски пазари” ЕООД, защото е подадено ЗАЯВЛЕНИЕ от Руско Георгиев Хънков – управител на „Бургаски пазари” ЕООД, за прекратяване на трудовия му договор за управление на дружеството

 Определяне на условия и ред за провеждане на конкурс за управител на „МЕЖДУОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР – БУРГАС” ЕООД – гр.Бургас; Определяне на условия и ред за провеждане на конкурс за управител на „ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР – БУРГАС” ЕООД – гр.Бургас; Определяне на условия и ред за провеждане на конкурс за управител на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР – БУРГАС” ЕООД – гр.Бургас

Търсят управител и за Психото: Определяне на условия и ред за провеждане на конкурс за управител на „ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР „ПРОФ.Д-Р ИВАН ТЕМКОВ” – БУРГАС” ЕООД – гр.Бургас

53-57 - предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Другите са и 1:1

      59. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Ивелина Василева – заместник-кмет „Евроинтеграция и екология” на Община Бургас, относно: Финансиране на проект на ЕБВР за предоставяне на техническа помощ за подобряване на кредитоспособността на Община Бургас

      60. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Ивелина Василева – заместник-кмет „Евроинтеграция и екология” на Община Бургас, относно: Финансиране на проект „Да обединим усилията си” по оперативна програма за развитие на градовете URBACT II

      61. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Ивелина Василева – заместник-кмет „Евроинтеграция и екология” на Община Бургас, относно: Даване на съгласие Община Бургас да предостави за ползване трасето за целите на проект „Зелени коридори”, разработен по програма PHARE BG 2006/018-385.01.02/GS за срок до 2012 г.

      62. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Костадин Марков – заместник-кмет „Устройство на територията и строителство” на Община Бургас, относно: Частично изменение на ПУП-ПРЗ за обособяване на УПИ ІОБЩ. в кв.33 по плана на кв. „Сарафово” на нов УПИ за изграждане на трафопост

      63. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Костадин Марков – заместник-кмет „Устройство на територията и строителство” на Община Бургас, относно: Частично изменение на ПУП-ПРЗ за обособяване на УПИ ІХОБЩ. в кв.106 по плана на ж.к. „Меден Рудник”, гр.Бургас на нов УПИ за изграждане на трафопост 1х800 кVА – 20/0.4 кV

      64. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йорданка Ананиева – заместник-кмет „Култура и образование” на Община Бургас, относно: Провеждане на конкурси за отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, за организиране на ученическото столово хранене

      65. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йорданка Ананиева – заместник-кмет „Култура и образование” на Община Бургас, относно: Отпускане на финансови средства за ученици от състезателните отбори на ПМГ „Акад. Никола Обрешков”, участници в Международни олимпиади и състезания по математика и на ДТА „Миладина” към ОУ „Братя Миладинови” за участие в Международен фестивал „Euro Musiktage” в Германия

      66. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йорданка Ананиева – заместник-кмет „Култура и образование” на Община Бургас: Изплащане разходите за транспорт на щатни изпълнители на ПФА „Странджа” при МКЦ – Бургас

         

      67. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Красимир Стойчев – заместник-кмет „Бюджет и финанси” на Община Бургас, относно: Авансова парична вноска за „Аптеки” ЕООД

      68. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Илка Баева – управител на „ДКЦ ІІ – Бургас” ЕООД, относно: Отпускане от параграф „Резерв” по общинския бюджет на сумата от 120 хил.лв. за капиталови трансфери на здравни заведения – „ДКЦ ІІ – Бургас” ЕООД

      69. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Емилия Драганова – управител на „Медицински център ІІ – Бургас”, относно: Утвърждаване на разходите за закупуване на медицинска апаратура за сметка на дивидента за 2007 година

      70. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за преместваемите обекти и рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас

      71. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Красимир Стойчев – заместник-кмет „Бюджет и финанси” на Община Бургас, относно: Приемане на нов Правилник за дейността на Общинско предприятие „Общински имоти” – гр.Бургас

      72. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на Община Бургас, относно: Освобождаване на управителя на „Медико-техническа лаборатория – І” ЕООД гр.Бургас; Избор на временно изпълняващ длъжността – управител на „Медико-техническа лаборатория – І” ЕООД гр.Бургас.

 

Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |