В новините
 
20.08.2008 10:59   Новината е видяна 6181 пъти
КОНКУРС за УПРАВИТЕЛ на "ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР-БУРГАС" ЕООД - ГР.БУРГАС

На основание чл. 63, ал . 3 от Закона за лечебните заведения  и във връзка Наредба №9/26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения и Решение на Общински съвет  по т.45  от дневния ред  на заседание на Общински съвет Бургас проведено на 24.07.2008г. /Протокол №11/

О Б Щ И Н А    Б У Р Г А С

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

по документи, представяне на ”Програма за развитието на лечебното заведение за три годишен период”  и събеседване за длъжността управител на „ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР - БУРГАС”ЕООД- гр.Бургас


Изисквания за заемане на длъжността: български граждани, които не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление  с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар,  или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, да имат придобита медицинска специалност по профила на лечебното заведение.


Необходими документи: заявление, професионална автобиография, копие от документ за завършено образование, копия от документи за трудов стаж и професионален опит, копие от дипломи за придобита специалност, документ за квалификация по „здравен мениджмънт”по смисъла на §3 от Наредба № 9/26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения, свидетелство за съдимост.

 

Документи за участие се приемат в деловодството на Общината – ул.”Александровска” 26, в срок до 30 календарни  дни след излизане на обявата.Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в запечатан плик. Разработката на тема:”Програма за развитието на лечебното заведение за три годишен период” се поставя в отделен запечатан плик.

Дата и час на провеждане на конкурса – 30.09.2008г. и 01.10.2008г. от 11.00 часа в сградата на Община Бургас.

 

Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |