В новините
 
29.01.2009 18:49   Новината е видяна 9798 пъти
Краен доклад на Комисията по климатични промени: "2050: Бъдещето започва днес"

Докладът, който ЕП ще гласува на 4 февруари, съдържа множество конкретни препоръки за създаването на европейска интегрирана политика по въпросите на климатичните изменения. Депутатите вземат за основа целта на ЕС да ограничи повишаването на глобалната температура до по-малко от 2°C и призовават за намаляване на емисиите на парникови газове с 25% до 40% до 2020 г. Те предлагат същевременно подробни мерки, които трябва да бъдат предприети в ключови икономически сектори.
 
На 4 февруари депутатите ще обсъдят и ще гласуват крайния доклад на Временната комисия по изменението на климата към ЕП, озаглавен "2050: Бъдещето започва днес – препоръки за бъдеща интегрирана политика на ЕС за опазване на климата". Докладчик е Karl-Heinz Florenz (ЕНП-ЕД, Германия).
 
Намаляване на емисиите на парникови газове с 25% до 40% до 2020 г.
 
В доклада се изразява дълбока загриженост от факта, че "изменението на климата оказва както по-бързо, така и по-сериозно отрицателно въздействие, отколкото се предполагаше преди". Поради това Европейската комисия трябва да следи "дали целта на ЕС от 2°C [повишаването на глобалната температура да се ограничи до по-малко от 2°C] все пак би постигнала целта да избегне опасното изменение на климата".
 
ЕС и другите индустриализирани държави трябва да си поставят обща средносрочна цел за намаляване на емисиите на парникови газове с 25% до 40% до 2020 г., както и дългосрочна цел за намаляване на емисиите с най-малко 80% до 2050 г. (в сравнение с 1990 г.)
 
Необходими са далновидност и воля за действие
 
Депутатите подчертават, че сме свидетели на повратен момент в енергийната и климатичната политика, който се характеризира с все по-големия недостиг на суровини. Според тях не трябва да се "капитулира пред комплексния характер на проблема" с климатичните промени, а е необходимо да се демонстрира далновидност, воля за действие и управленски качества.
 
Според доклада глобалното затопляне и произтичащото изменение на климата трябва да бъдат включени като нови параметри във всички европейски сфери и политики. Необходими са също така дългосрочни политически и образователни мерки, както и гражданите да бъдат изцяло ангажирани в борбата срещу климатичните изменения.
 
Подробни препоръки по сектори за борба с климатичните промени
 
В доклада са изредени широк кръг от мерки, които според депутатите трябва да бъдат предприети в следните области: енергетика, биогорива, енергийна ефективност, мобилност, логистика, туризъм, търговия с емисии на парникови газове, земеделие, животновъдство, горско стопанство, опазване на почвата, рибно и водно стопанство, управление на отпадъците и ресурсите, мерки за адаптиране, здравеопазване, растеж и заетост, насърчаване на технологиите на бъдещето, интелигентни компютърни системи, образование, обучение и повишаване на общественото внимание.
 
Предложените конкретни мерки от депутатите са следните:
 
- поставяне на задължителна цел за 20% повишаване на енергийната ефективност до 2020 г. и конкретни временни цели за намаляване на емисиите;
- създаването на партньорства в областта на слънчевата енергия с държавите от средиземноморския регион, които да генерират слънчева енергия и да я пренасят в ЕС чрез кабели с високо напрежение;
- неутралните енергийни резултати трябва да бъдат дългосрочната цел за строителния сектор в Европа (до 2015 г. в новите жилищни сгради и до 2020 г. в новите търговски и обществени сгради);
- създаване на Европейска общност за възобновяема енергия;
- Комисията трябва да обмисли още веднъж концепцията за квота за биогорива и да "разработи гъвкави политики, при които да бъде взет предвид сложният характер на производството на биогорива";
- държавите-членки и институциите на ЕС трябва да подкрепят изследванията в областта на най-новите транспортни технологии, които щадят околната среда, като водород, електричество, горивни клетки, хибридни или съвременни биогорива;
- Комисията трябва да разгледа възможността за формулиране на задължителни цели за намаляване на емисиите на парникови газове от земеделието;
- учредяване на европейски фонд за изменението на климата и/или на съответни фондове в държавите-членки;
- въвеждане на европейска "супермрежа", достъпна за всички видове доставчици на електричество;
- насърчаване на гражданите да намалят емисиите по подходящ икономичен начин, например чрез информацията за съдържанието на въглерод в продукти и услуги.

Атомна енергия
 
Докладът признава различията в подхода на държавите-членки по отношение на атомната енергия и призовава Комисията да отдели специално внимание на радиоактивните отпадъци и на завършването на техния цикъл с оглед на подобряване на безопасността.
 
Най-голям приоритет за европейското финансиране трябва да бъде изменението на климата
 
Депутатите считат, че основен приоритет в бъдещата финансова рамка на ЕС трябва да бъдат климатичните промени и мерките за борба с тях. Според тях е необходимо също да се увеличи финансирането на борбата срещу изменението на климата в развиващите се страни, като същевременно изискванията за намаляване на емисиите и мерките за адаптиране към климатичните промени трябва да бъдат включени в програмите, посветени на помощта за развитие.
 
Скоро ще бъде публикуван доклад, предназначен за широката публика
 
В рамките на три месеца след приемането на настоящия доклад депутатите планират да бъде съставена и публикувана негова версия, предназначена за широката публика.
 
Работна програма на Временната комисия по изменението на климата
 
Европейският парламент състави своята Временна комисия по изменението на климата на 25 април 2007 г. Настоящият доклад представлява заключенията на комисията след завършването на нейната работа. Като приложение към доклада могат да бъдат намерени подробни данни за дейността на комисията: тематични заседания, работна програма, медийни изяви, работни документи, студии, посещения на делегации.

Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |