В новините
 
27.05.2009 07:17   Новината е видяна 3109 пъти
Европейският парламент е място и за защита на националните интереси

На специално организирана среща с представители на политически партии и коалиции, участници в изборите за европейски парламент, президентът на КНСБ в своето изказване изтъкна, че  Европейският парламент е място и за защита на националните интереси. Представителството и защитата на тези интереси става и в процеса на гласуване на размера на средствата по европейските фондове, и чрез участието в дебата за бъдещето на европейското финансиране, на приоритетите на структурните и кохезионна политики. В същото време чрез ЕП се осъществява и натискът за по-стриктен контрол  на използването на средствата, което пряко ни засяга, поради очевидните допуснати нарушения до сега и което бъдещите български национални парламент и правителство трябва да имат предвид.

       Правото на пряко /от 1979 год./ и едновременно избиране на членовете на Европейския парламент дава възможност на гражданите за директно определяне на техните европейски депутати. В Европейския парламент има многообразие на представителството –както политическо, така и гражданско и личностно- на двата пола, на различни възрастови групи, представители на етнически малцинства, представители на различни социални, професионални и други специфични групи. В ЕП има и представители на различни концепции за европейската интеграция – от федералистки през реалистични  до скептици. Любопитното е , че дори и най-големите евроскептици и дори противници на европейската интеграция –политически партии и личности, се стремят към Европейския парламент, което е доказателство за неговата сила и представителността му в рамките на ЕС.

                Като се има предвид малката бройка за страната ни-17 души, изборите за ЕП в България са почти мажоритарни, кандидатите не са толкова много и личностите се открояват, важни са  платформите им. Ние- граждани,  наемни работници и синдикални членове, не само трябва да участваме активно в определянето на нашите евродепутати, но и да поддържаме активни връзки с тях след избора им, да им предлагаме идеи  и да изискваме информация за свършеното от тях.

              КНСБ е европейски ориентирана организация, която уважава разнообразната политическа ориентация на своите членове и насърчава многообразието на мненията им. Ето защо ние бихме приветствали всяка политическа платформа или лично      мнение, което е съобразено с принципите на демокрацията,     човешките права и плурализма, на правовата държава, борбата срещу корупцията, организираната престъпност и сивата икономика.Ние поддържаме идеите на тези кандидати , които подкрепят икономическия просперитет, подобряване конкурентоспособността на европейската икономика в контекста на глобалната   и особено съхраняването и развитието на европейския социален модел. Подкрепяме и политиките      на устойчивото развитие, икономическо, социално сближаване и     успешното регионално развитие, както и насърчаването на  многообразието и    подкрепата  на националните      култури. Не на последно място, Конфедерацията застава зад всяка идея, свързана със защита на националните интереси- от енергийната сигурност, през свободното движение на хора до разпределението и използването на европейските фондове.

            Безспорно е, че нашите приоритети са свързани с правата на нашите синдикални членове-като като наемни работници, като  граждани,  като жители на дадено населено място или регион и ние ще предлагаме, ще изискваме , ще търсим подкрепа от евродепутатите основно в контекста на тези приоритети.

             Ние заставаме зад кампанията  на нашата Европейска конфедерация на профсъюзите „Глас за социална Европа”, с която се призоваваме нашите членове и всички граждани да гласуват, но да подкрепят основни политики и платформи , които са изразени в документа с нашите основни послания.

       Европейските депутатите трябва да се съобразяват с политическите си групи и националните си партии, но най-вече с избирателите си , а за това много може да им помага връзката с гражданските организации, каквато е КНСБ. В същото време те трябва да могат да обясняват на ясен език своите идеи на гражданите, за което ние сме готови да помагаме.

       ИСКАНИЯ НА КНСБ

       ГЛАСЪТ НА НАЕМНИЯ ТРУД

       КЪМ БЪДЕЩИТЕ ЕВРОДЕПУТАТИ
 
 

       През 2009 г. българските граждани за първи път ще избират за цял мандат своите представители в Европейския парламент.

       Най-голямата синдикална и обществена организация в страната- Конфедерацията на независимите синдикати в България, която споделя, подкрепя и отстоява от своето създаване европейските ценности, счита за свое право и задължение да призове своите синдикални членове и симпатизанти, наемните работници и служители, всички граждани на България да упражнят конституционното си право глас и по този начин да гарантират демократичните основи на изборите за евродепутати.

       Ето защо ние искаме да отправим към всички политически партии и коалиции, участници в изборите за Европейски парламент в България, както и към всички кандидати за депутати   следните основни искания:

   1. Да подкрепят действията на институциите  на Европейския съюз , насочени към ограничаване последиците от световната финансова и икономическа криза и към намиране на социално ориентирани решения на породените проблеми, в това число политики за подобряване на трудовите пазари, на качеството на работните места и човешките ресурси, на подобряване на заплащането в публичния сектор и на системите за социално осигуряване и социална защита, за устойчиво развитие и предотвратяване на социалното изключване.
   2. Да подкрепят общи действия на ЕС за запазване на фискалната стабилност и строга регулация на финансовите пазари.Хората на наемния труд и гражданите не трябва да плащат за некомпетентността и алчността на банкерите или държавната администрация.
   3. Да  насърчават развитието и разширяването на обхвата на Европейския социален модел, включително приемането на Протокол за социален прогрес и създаване на принципи на Европейски социален съюз.
   4. Да участват в разработването и приемането на нова Европейска индустриална стратегия , основана на иновации, инвестиции, образование и професионално обучение, както и на устойчива околна среда, която да осигури успешен и справедлив преход към екологично чиста и енергийно ефективна икономика.
   5. Да подпомагат политиките, насочени към  защита на публичния сектор  и подобряване на услугите от обществен интерес.

       6.  Да се съобразяват с интересите на наемния труд при изготвянето на бъдещите европейски нормативни актове в областта на трудовите отношения и социалната политика, включително при ревизирането на Директивата за командированите работници  и подобренията на общата европейска рамка за работното време. КНСБ настоява за действия  на европейско равнище за ограничаване на несигурната работа и несигурните работни места, както и за по-добра социална защита на заетите .

         7. КНСБ  очаква от  българските евродепутати и ще подкрепи техни  участия в действия  и инициативи за подобряване на равното третиране на всички наемни работници и граждани, както и за предотвратяване на дискриминацията, включително и по насърчаване подобряване равенството на половете, равните шансове на отделните възрастови групи , етноси, както и на различните специфични групи. Ние ще подкрепяме всяка инициатива за равно третиране на работниците –мигранти , на трансграничните и мобилни работници. Ние настояваме  българските евродепутати да съдействат за премахване на ограниченията за свободно движение на хора, които все още се прилагат спрямо България от някои от страните-членки на ЕС и да проявяват максимална толерантност спрямо различията и да се противопоставят на всякакви прояви на расизъм, радикален национализъм и ксенофобия.

       8.    Конфедерацията ще подкрепя българските евродепутати      в бъдещите дискусии за  европейските фондове, ако техните позиции        представляват интересите на българското общество и на наемните     работници и са съобразени с последиците от глобалната конкуренция и предизвикателствата към общия европейски пазар и европейския     социален модел.

   9. КНСБ ще подкрепя  чрез  членството си в Европейската конфедерация

       на профсъюзите,  чрез представителите си в Европейския икономически и социален комитет и чрез нашите участници в комитетите за социален диалог към ЕК всички инициативи на българските евродепутати , които защитават националните интереси и особено правата на гражданите и на наемните работници.
      

  10.    КНСБ искрено се надява бъдещите членове на Европейския парламент да уважават и разбират ролята на гражданското общество и диалога с него , както и ролята на социалния диалог в национален и европейски мащаби. Ние имаме готовност да обсъждаме с бъдещите членове на ЕП всички политики, и преди всичко тези относно: разширяване ролята на европейския и национален социален диалог; подобряване ролята  на националните системи за колективното трудово договаряне в и на неговата трансгранична и общоевропейска координация,  съобразно променените условия –свободите на движение на хора, услуги, капитали и стоки, конкуренция, както и в контекста на глобалната финансова и икономическа криза.


Ключови думи: EU, ЕС, европерйски парламент,

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
Мебели Бургас | namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |